december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Televízia TV7

Televízia TV7

Uličky krásneho starobylého historického mesta Bardejov v závere augusta opätovne ožijú na štyri dni netradičným ruchom obchodníkov, remeselníkov, umelcov a návštevníkov už 670. ročníka historického a 50. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku.

Grófske a R4

august 10, 2023

Prešovský kraj, mesto Prešov a aktivisti zdôrazňujú dôležitosť zaradenia privádzača Grófske do projektu R4

Pozostatky  vojny  neustále  nachádzame  a  ako Vás  opakovane upozorňujeme, napriek ich veku je munícia stále plne funkčná a preto mimoriadne nebezpečná.

V Litmanovej na hore Zvir sa zišli veriaci na odpustovej slávnosti

Najstarší a v branži najdlhšie pôsobiaci výrobca slnečných kolektorov - THERMO|SOLAR  Žiar, s.r.o., zažíva novú etapu rozvoja súvisiacu s rozširovaním sortimentu.

Na Slovensku stále nevieme využiť bioodpad na výrobu biometánu, máme nedostatok zariadení

Výnimočný československý umelc Pavel HAMMEL sa so svojimi sprievodnými muzikantmi Jurajom Burianom a Petrom Preložníkom predstaví na koncerte, ktorý sa uskutoční v zaujímavom prostredí Kaštieľa v Petrovanoch pri Prešove.