jún 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Televízia TV7

Televízia TV7

Mesto Prešov obnovuje na pešej zóne lavičky určené na oddych pre Prešovčanov i tých, ktorí naše mesto navštívia počas blížiacej sa letnej sezóny.

V Prešove sa v týchto dňoch začína kosba verejnej zelene.

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 prichádzajú zmeny aj na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru.

Prešovský kraj zjednodušuje vyhľadávanie informácii pomocou geoportálu

Pilotný objekt prebudovy bude súčasťou Výskumno-demonštračného objektu Kysuce, zriadeného v roku 2010 Národným lesníckym centrom, podnikom LESY SR, š.p. a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pandémia koronavírusu predstavuje významný šok pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo EÚ s veľmi vážnymi sociálno-ekonomickými dôsledkami.

Vzorky doteraz testovaných zamestnancov ZSS kraja sú negatívne

Od 6. mája začínajú spolu druhá aj tretia fáza uvoľňovania opatrení za stanovených podmienok a usmernení hlavného hygienika SR.