december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stropkovský kaštieľ s novou sakrálnou expozíciou

Foto: Anjel z Veľkej Domaše, 2. pol. 18. stor., zdroj Tripolitana Foto: Anjel z Veľkej Domaše, 2. pol. 18. stor., zdroj Tripolitana

Krajské múzeum v Prešove slávnostne otvorí vo svojej pobočke, v Kaštieli Stropkov, prvú stálu expozíciu sakrálneho umenia.

Tento duchovný poklad regiónu môžu návštevníci múzea obdivovať vďaka dlhodobým výpožičkám diel, ktoré poskytli jednotlivé cirkvi a súkromní zberatelia. Milovníci umenia tu nájdu obrazy, sochy ale aj vzácne umelecko – remeselné predmety.
Expozícia má vyhradené dve miestnosti na prízemí, ktoré susedia s Rytierskou, respektíve Stĺpovou sálou. Vystavené exponáty dokumentujú aktivitu rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi v regióne Stropkova a jeho okolí. „V nedávnej minulosti tu pôsobila aj početná židovská náboženská obec. Vzhľadom na nedostatok judaík ju však predbežne nie je možné v expozícii prezentovať,“ vysvetľuje  Mgr. Jozef Ridilla, historik umenia Krajského múzea v Prešove. Najstarším a zároveň najcennejším dielom z hľadiska umeleckohistorického i kultúrnohistorického je neskorogotická monštrancia z roku 1527. Podľa Ridillu  je jednou z mála zachovaných predmetov tohto typu na území Slovenska. „Táto monštrancia dokladá neobyčajne vysokú kultúrnu vyspelosť regiónu Stropkova na konci stredoveku. Niekdajšie bohatstvo miestnej rímskokatolíckej farnosti však dokladá aj ďalšie bohoslužobné náčinie - barokové a rokokové kalichy, cibóriá a pacifikály z 18. storočia,“ prezradil Ridilla.

Foto: neskorogotická monštrancia z roku 1527

Z prostredia pravoslávnej cirkvi pochádza unikátny barokový bohostánok (tabernákulum), tzv. darochraniteľnica, z 2. polovice 18. storočia. „Otočný maľovaný bubon v jej vnútri umožňuje na spôsob orloja prezentovať tri samostatné priestory odlíšené charakterom výmaľby. Jednou z kompozícií je Kristov krst v Jordáne,“ dodáva Ridilla.

Foto: Kadideľnica s erbom, polovica  18. stor.


Výtvarnú a liturgickú svojbytnosť gréckokatolíckej cirkvi zasa dokladá takmer kompletný ikonostas z neďalekých Valkoviec v rokokovom štýle, z 2. polovice 18. storočia. Autormi výstavy Sakrálne umenie sú Mgr. Nikoleta Lattová, PhD., Mgr. Jozef Ridilla a Ing. Samuel Bruss, pracovníci Krajského múzea v Prešove. Slávnostná vernisáž sa uskutoční v piatok 27.12.2019 o 19.00 hod. V Kaštieli Stropkov.

Zdroj: Tripolitana

Súvisiace položky (podľa značky)