máj 20, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Krajské múzeum v Prešove – kaštieľ v Hanušovciach nad Topľou predstaví najvzácnejšie a najzaujímavejšie diela zo svojho bohatého fondu historickej knižnice.

Návštevníci múzea môžu obdivovať aj rôzne diela slávnych autorov, ktoré nie sú bežne prístupné verejnosti. Výstava Ex bibliotheca castelli – klenoty z kaštieľskej knižnice potrvá do 17. júna.

Podľa autora výstavy Ondreja Gloda bola knižnica neodmysliteľným priestorom interiéru každého panského sídla. Grófska rodina Dessewffy vlastnila okrem iného vo svojom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou mimoriadne bohatý fond, ktorý pozostával z niekoľko desiatok tisíc titulov. „Cieľom výstavy je do istej miery poskytnúť širokej verejnosti náhľad do bežne neprístupných diel slávnych autorov minulosti,“ hovorí PhDr. Ľuboš Olejník, PhD., riaditeľ Krajského múzea v Prešove.

Tragické udalosti počas II. svetovej vojny však značným dielom prispeli k zániku väčšej časti grófskej knižnice. Zlomok z pôvodného mohutného konglomerátu ochránil podľa Gloda učiteľ a vzdelanec Jozef Kolarčík-Fintický. „Múzejným výskumom v gescii odborných pracovníkov sa do postupne rozširujúceho sa fondu historickej knižnice dostali vzácne tituly z regionálnych farských knižníc ako aj viaceré rodinné knihy, zväčša biblie dedené v rodinách počas dlhých generácií,“ vysvetľuje autor výstavy Ondrej Glod, historik Krajského múzea v Prešove – organizačná jednotka kaštiel v Hanušovciach nad Topľou. Ako ďalej vysvetľuje Samuel Bruss, členovia rodiny Dessewffy patrili medzi elitu uhorskej, ale i európskej spoločnosti čo sa týka vzdelania a kultúry. Tomu zodpovedala aj šírka a kvalita ich knižnice. Návštevníci múzea tak môžu podľa neho spoznať aj jedinečné tituly patriace významnému vojenskému a politickému predstaviteľovi Uhorska v 18. storočí grófovi Štefanovi Esterházymu. Práve jeho bohatá pozostalosť tvorila výrazný podiel na dedičstve jeho nevlastného syna Františka Dessewffyho.
„Diela z osobnej knižnice Štefana Esterházyho predstavujú prierez vojenskou odbornou literatúrou danej doby čo odkazuje na bohatú vojenskú kariéru ich majiteľa. Medzi vzácne vojenské tituly patrí dielo Niccola Machiavelliho De arte militari libri septem teda Sedem kníh o vojenskom umení z roku 1610. Vzdelanie majiteľov knižnice potvrdzujú aj diela Marca Tullia Cicera či Williama Shakespeara z 18. storočia,“ približuje Samuel Bruss, zástupca riaditeľa Krajského múzea v Prešove.

Šľachtickú knižnicu uhorského zemana v 19. storočí približujú podľa Gloda diela z rodovej knižnice urodzenej rodiny Csatáry z Prešova, ktorá obsahuje publikácie v 15-tich jazykoch. V rámci výstavy môže návštevník spoznať aj jednu z najstarších kníh v regióne.
„Ide o teologické dielo talianského renesančného autora Angela Carlettiho z názvom Summa angelica de cassibus constientie. Inkunábula, resp. prvotlač, ako sa nazývajú knihy vydané pred rokom 1500, vydal významný nemecký kníhtlačiar Anton Koberger v Norimbergu v roku 1498. Medzi najvzácnejšie klenoty kaštieľskej knižnice však jednoznačne patrí aj časť Tóry zo začiatku 18. storočia a vzácna biblia z roku 1736 vydaná podľa prekladu doktora Martina Luthera“, dodáva Glod.

Slávnostná vernisáž sa uskutoční 10. marca v priestoroch kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou o 16.00 h. Výstava Ex bibliotheca castelli – klenoty z kaštieľskej knižnice potrvá do 17. júna 2022.

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.