máj 20, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V Krajskom múzeu v Prešove rúcajú bariéry

ilustračné foto ilustračné foto

Krajské múzeum v Prešove spolu a Muzeum Okregowe w Rzeszowe vytvorili unikátnu cezhraničnú virtuálnu prehliadku svojich výstav a expozícií.

 

Novovytvorený interaktívny bod v Rákociho paláci bude od piatka vybavený zariadeniami virtuálnej reality. Takáto forma prezentácie umožní podľa koordinátora projektu Jakuba Šnajdera prehliadku múzeí aj hendikepovaným návštevníkom a na svoje si príde aj mladšia generácia. Technológia bude pre vybrané skupiny prístupná aj mimo múzea, a to formou výpožičky.

Krajské múzeum v Prešove a Muzeum Okregowe w Rzeszowe sú podľa Šnajdera múzeami civilizácie nadregionálneho významu s nezameniteľným zastúpením vo svojich krajinách. Prostredníctvom tohto mikroprojektu chcú preto zvýšiť svoju návštevnosť domácich aj zahraničných turistov, ktorá je v posledných rokoch, aj vďaka pandémii, nižšia. „Tento spôsob prezentácie nášho dedičstva sa ukázal ako nevyhnutný najmä v období pandémie koronavírusu. Chceme takto umožniť návštevu výstav a expozícií nielen hendikepovaným ale aj všetkým ľuďom, ktorí sú na to odkázaní,“ hovorí Mgr. Jakub Šnajder, koordinátor projektu a dokumentátor Krajského múzea v Prešove.

Určité skupiny ľudí si podľa neho môžu zariadenia virtuálnej reality dokonca zapožičať.
„Forma výpožičky bude možná pre zdravotne znevýhodnené osoby a ľudí vo veku 50 a viac rokov. V ústrety chceme takto vyjsť aj klientom sociálnych zariadení a pacientom zdravotníckych zariadení,“ vysvetľuje Šnajder.
Ako ďalej hovorí, prostredníctvom virtuálnych prehliadok chcú múzeá poskytnúť možnosť nahliadnuť do svojich útrob aj návštevníkom z celého sveta. Virtuálne prehliadky budú totiž implementované nielen na webové stránky partnerských múzeí, ale budú tiež publikované
v mapách Google a v programe Google Arts&Culture. „Výstavy a expozície budú obohatené aj o lektorské sprievodné slovo formou zvukových nahrávok vo viacerých jazykových mutáciách. Ich databázu plánuje Krajské múzeum v Prešove dopĺňať a obohacovať priebežne aj po skončení projektu,“ dodáva Šnajder.

E-produkt a jeho obsah bude dostupný na stránke múzea zdarma prostredníctvom aplikácií a rozhraní spoločnosti Google, ktoré sú verejne prístupne každému ich užívateľovi a to zdarma. Okrem príspevku VÚC podporil projekt aj Európsky fond regionálneho rozvoja sumou 34 281,94€, pričom celková hodnota projektu je 40 331€. Slávnostné otvorenie a prezentácia interaktívneho cezhraničného e-produktu a interaktívneho bodu sa uskutoční v piatok 29.4.2022 o 12.00 h v Rákociho paláci v Prešove. Zúčastnia sa na ňom predstavitelia Krajského múzea v Prešove, Muzea Okregoweho w Rzeszowe a predstavitelia samosprávy. Projekt Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí č.: INT/EK/PO/1/IV/A/0309 je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014 – 2020.

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.