máj 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Televízia TV7

Televízia TV7

Mesto Prešov obnovuje na pešej zóne lavičky určené na oddych pre Prešovčanov i tých, ktorí naše mesto navštívia počas blížiacej sa letnej sezóny.

V Prešove sa v týchto dňoch začína kosba verejnej zelene.

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 prichádzajú zmeny aj na oddeleniach cudzineckej polície Policajného zboru.

Prešovský kraj zjednodušuje vyhľadávanie informácii pomocou geoportálu

Pilotný objekt prebudovy bude súčasťou Výskumno-demonštračného objektu Kysuce, zriadeného v roku 2010 Národným lesníckym centrom, podnikom LESY SR, š.p. a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Pandémia koronavírusu predstavuje významný šok pre svetové hospodárstvo a hospodárstvo EÚ s veľmi vážnymi sociálno-ekonomickými dôsledkami.

Vzorky doteraz testovaných zamestnancov ZSS kraja sú negatívne

Od 6. mája začínajú spolu druhá aj tretia fáza uvoľňovania opatrení za stanovených podmienok a usmernení hlavného hygienika SR.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo