apríl 22, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nedaj sa! ... hovor o tom v Prešove

Organizácia UNICEF a mesto Prešov pripravili pre prešovské školy divadelné predstavenia zamerané na prevenciu pred šikanou a kyberšikanou.

Vďaka spolupráci mesta Prešov a organizácie UNICEF sa 1100 žiakov prešovských základných škôl 8. a 9. ročníkov zúčastnilo divadelných predstavení zameraných na prevenciu šikany a kyberšikany. Po predstaveniach s názvom „Nedaj sa, hovor o tom!“ bola súčasťou podujatia aj interaktívna diskusia so psychológom z krízového intervenčného centra organizácie IPčko. Podujatie sa uskutočnilo v Kine Scala pod záštitou primátora Františka Oľhu.

Nedáme sa, hovoríme o tom, odkazujú prešovské školyV zastúpení primátora mesta sa deťom prihovoril viceprimátor Peter Krajňák, ktorý za mesto Prešov prevzal certifikát, ktorý divákov predstavenia symbolicky zaväzuje šíriť jeho posolstvo a bojovať proti nežiadúcim prejavom správania sa. „Som veľmi rád, že mesto Prešov v spolupráci s organizáciou UNICEF mohlo v rámci prevencie zrealizovať toto podujatie pre mladých ľudí, pretože podpora tejto cieľovej skupiny je jednou z našich priorít. Naším cieľom je pomáhať vytvárať na prešovských školách bezpečné prostredie a priaznivú atmosféru,“ uviedol Peter Krajňák.

Predstavenie bolo zložené z dynamických divadelných scénok, interaktívnych moderátorských vstupov, videí s odkazmi youtuberov, psychológov, zástupcov oddelenia prevencie policajného zboru či inžinierov kybernetickej bezpečnosti. Jazykom mladých ľudí boli priblížené fenomény ako rasizmus, sociálna nerovnosť, sexuálne obťažovanie, phishing, grooming, stalking, hoax a pod.

„Svet sa vyvíja, technológia ide dopredu, správame sa ekologickejšie, no podľa štatistík šikanujeme viac. V prieskumoch vychádzajú hrozivé čísla – so šikanou sa na Slovensku stretáva viac ako 90% základných škôl a takmer tri štvrtiny stredných škôl a veková hranica agresorov klesá. Preto sme sa rozhodli vytvoriť toto divadelno-výchovné interaktívne predstavenie, kde obsah odobrený odborníkmi podávame jazykom, ktorému mladí ľudia rozumejú,“ skonštatoval Dominik Dupľák, spoluautor projektu.

Súčasťou podujatia bola aj interaktívna diskusia so psychológom Vladimírom Čemom z organizácie IPčko v Prešove, v rámci ktorej sa mohli žiaci online a anonymne pýtať otázky.

„Je OK nebyť OK. Ak sa cítiš zle, neostávaj sám. Povedz to niekomu, napíš, zavolaj na linku pomoci: 0800 500 333. Hlavne v tom nikdy nebuď sám - s týmto odkazom prosím, odchádzajte z dnešného podujatia,“ apeloval na žiakov Čema. Káčko – krízové intervenčné centrum organizácie IPčko poskytuje bezplatnú psychologickú pomoc 24 hodín 7 dní v týždni prostredníctvom telefonickej linky, chatu, emailovej poradne, ale aj „naživo“ v Kreate klube na Jarkovej ulici v Prešove.

„Tento projekt je realizovaný pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a s podporou Policajného zboru. Bol konzultovaný aj s odborníkmi z Centra poradenstva a prevencie v Košiciach. Hovoríme so žiakmi oboch stupňov základných škôl o tom, čo šikana a kyberšikana je, ale aj o tom, čo ňou nie je. Aby sa tento pojem nezneužíval,“ dodal Dominik Dupľák.

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.