december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Diabetes regional 2016 Diabetes regional 2016

Nový prieskum Eurostatu k dnešnému Svetovému dňu diabetu.

Svetový deň diabetu vyhlasuje Svetová federácia diabetu v spolupráci s WHO každoročne 14.novembra. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príznakoch, príčinách, liečbe a komplikáciách, nakoľko počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje. V roku 2016 zomrelo v EÚ na diabetes 114 400 ľudí, čo predstavuje približne 2 % z celkového počtu úmrtí.

Štandardizovaná miera úmrtnosti na cukrovku v roku 2016 dosiahla 22 úmrtí na 100 000 obyvateľov EÚ, pričom najvyššie miery úmrtnosti (najmenej 45 úmrtí na 100 000 obyvateľov) boli zaznamenané v týchto regiónoch:
- najvzdialenejšie portugalské regióny autonómny región Azory (74), autonómny región Madeira (60), ako aj v portugalskom regióne Alentejo (50),
- Cyprus (64),
- dva regióny v Českej republike: Moravskoslezsko (57) a Severozápad (54),
- najvzdialenejšie regióny Francúzska: Réunion (55) a Španielska: Kanárske ostrovy (47) a autonómna enkláva Melilla (45),
- dva regióny v Rakúsku: Burgenland (54) a Dolné Rakúsko (46),
- tri regióny v Taliansku: Kampánia (54), Sicília (48) a Kalábria (45),
- južný región Maďarska: Dél-Dunántúl (52) a
- Malta (45).

Na druhej strane najnižšie štandardizované miery úmrtnosti na cukrovku boli zaznamenané v 2 regiónoch Rumunska: Nord-Vest (5 úmrtí na 100 000 obyvateľov) a v regióne hlavného mesta Bukurešť-Ilfov (6).

Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia a v dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti. Mnoho argumentov a klinických štúdií poukazuje nato, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického diabetes mellitus je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť až v cca 50 % prípadov správnou intervenciou so zameraním na zdravý životný štýl a pohybovú aktivitu v horizonte efektu minimálne 5-7 rokov.

Zdroj: Európska komisia na Slovensku

Súvisiace položky (podľa značky)