jún 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Odsúdili kriminalizáciu sexuálnej výchovy

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Európsky parlament vyjadril vo štvrtok hlboké znepokojenie nad návrhom zákona, ktorý by v Poľsku mohol trestať učiteľov sexuálnej výchovy väzením.

Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 471 (za): 128 (proti): 57 (zdržalo sa hlasovania) kritizovali legislatívny návrh, ktorý by výučbu sexuálnej výchovy pre maloleté osoby postavil v Poľsku mimo zákon. Podľa pozmeneného znenia novely zákona zameraného na boj proti pedofílii by učitelia sexuálnej výchovy mohli byť za svoju činnosť potrestaní odňatím slobody až na tri roky, pričom alternatívny návrh zvyšuje hornú sadzbu až na päť rokov. Európsky parlament odsúdil nedávny vývoj v Poľsku, ktoré sa podľa poslancov vydalo cestou nepravdivých informácií, stigmatizácie a zákazu sexuálnej výchovy. Poslanci vyzvali poľský parlament, aby tento návrh zákona, ktorý predstavuje ďalší pokus o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv v Poľsku, neprijal.

Vzdelávanie ako ochrana mladých ľudí pred zneužívaním
Uznesenie nabáda všetky členské štáty EÚ, aby pre mladých ľudí na školách zaviedli komplexnú a vekovo primeranú výchovu v oblasti sexuality a vzťahov. Nedostatok informácií a absencia tohto typu vzdelávania mladých ľudí podľa poslancov ohrozuje, nakoľko zvyšuje ich zraniteľnosť a znižuje ich schopnosť rozpoznať sexuálne vykorisťovanie, zneužívanie a násilie, vrátane obťažovania v online priestore. Vzdelávanie mladých ľudí v oblasti vzťahov založených na rovnosti pohlaví, súhlase a vzájomnom rešpekte môže tiež pomôcť v boji proti rodovým stereotypom, homofóbii, transfóbii a rodovo motivovanému násiliu, uvádza sa v schválenom uznesení.

Parlament zároveň vyzdvihol dôležitosť úlohy občianskej spoločnosti pri poskytovaní sexuálnej výchovy. Poslanci v tejto súvislosti vyzvali na vyčlenenie primeraných prostriedkov, napríklad prostredníctvom programu Práva a hodnoty a ďalších pilotných projektov, ktoré by v rokoch 2021-2027 mohli pomôcť financovať tieto organizácie. Plénum tiež požiadalo Radu (ministrov) EÚ, aby sa návrhom poľského zákona zaoberala v kontexte súčasných vypočutí o situácii v krajine v rámci konania podľa článku 7 ods. 1 Zmluvy o EÚ.

 

Zdroj: Tlačové stredisko, Európsky parlament

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Nové označovanie pneumatík v EÚ Nové označovanie pneumatík v EÚ

    Počas plenárneho zasadnutia, ktoré sa začne v stredu 13.5. sa budú poslanci zaoberať aj novými štítkami na pneumatiky.

  • Rokovali z domu Rokovali z domu

    Poslanci vo štvrtok na mimoriadnom plenárnom zasadnutí schválili tri legislatívne návrhy, ktoré ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ pomôžu v boji proti pandémii COVID-19 a jej následkom.

  • EU prijíma opatrenia EU prijíma opatrenia

    Európsky parlament sa v spolupráci s členskými štátmi snaží zabezpečiť, aby mohla EÚ zakúpiť dýchacie prístroje, masky a ďalšie zdravotnícke vybavenie priamo pre nemocnice v Únii. 

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo