január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Podľa štúdie slovenských epidemiológov, ktorá mapovala vzťahy medzi celkovou úmrtnosťou na Slovensku a chrípkovou epidémiou počas rokov 2007 – 2017, zomrie na Slovensku následkom chrípky priemerne 816 osôb ročne (zdroj: http://chranimenasichpacientov.sk/chripka/). 

Začiatkom roka po školskom voľne, s návratom žiakov do lavíc sa očakáva aj nárast tradičných zimných chorôb – angíny, zápalu priedušiek a chrípky.

Strana 6 z 6