júl 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Baziliánky v Prešove začali svoju provinciálnu kapitulu

Prešli si Poloniny

jún 13, 2020

Turistický výlet animátorov s vladykom Jánom Babjakom

Vladyka Ján Babjak SJ posvätil v katedrále v Prešove myro

V gréckokatolíckom seminári slávili patrocínium kaplnky

Arcibiskup Ján Babjak SJ pracovne navštívil arcibiskupa Kocsisa v Maďarsku

Strana 1 z 3
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo