november 30, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stretnutie so zástupcami Dobrej noviny

Foto: archívne zábery z vysielacej liturgie z roku 2017, autorka Beáta Baranová Foto: archívne zábery z vysielacej liturgie z roku 2017, autorka Beáta Baranová

Vladyka Ján Babjak sa stretol so zástupcami Dobrej noviny

Vo štvrtok 12. novembra prijal vladyka Ján Babjak SJ riaditeľa Dobrej noviny Daniela Fialu a členky Komisie Dobrej noviny za Prešovskú archieparchiu Beátu Baranovú a Katarínu Horňákovú. Témou stretnutia bol pripravovaný 26. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Riaditeľ Daniel Fiala informoval vladyku, že Dobrá novina chce aj v týchto ťažkých časoch rozdávať radostnú zvesť a pomáhať ľuďom, ktorých súčasná situácia postihla ešte viac. Zároveň predstavil opatrenia, ktoré sú pripravené a konzultované s odborníkmi, aby bolo možné uskutočniť bezpečné koledovanie s dodržaním všetkých oficiálnych usmernení a pokynov autorít. Tieto opatrenia sa budú pravidelne aktualizovať a sprostredkovávať zodpovedným osobám vo farnostiach, ktoré sa do koledovania prihlásia.

Na stretnutí sa prekonzultovala aj tradičná svätá liturgia s vyslaním koledníkov, pri ktorej arcibiskup požehnáva koledníkov celej Prešovskej archieparchie. Tento rok by sa tzv. „vysielačky“ presunuli na farskú úroveň, kde kňazi požehnajú kolednícke skupinky vo svojich farnostiach. „V závere stretnutia sa dohodlo, že kňazov Prešovskej archieparchie budú o možnosti prihlásenia sa do 26. ročníka Dobrej noviny informovať v obežníku. Stretnutie pokračovalo v príjemnej atmosfére obedom a neformálnymi rozhovormi. Zástupcovia Dobrej noviny vyjadrujú veľkú vďaku otcovi arcibiskupovi za srdečné prijatie a povzbudenie do ďalšej práce,“ povedala pre ISPA Beáta Baranová.

Dobrá novina je každoročná vianočná kolednícka akcia eRka – Hnutia kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v približne 1 250 mestách a obciach na celom Slovensku. Zapája sa do nej viac ako 25 000 detí a sprevádzajúcich osôb. Malí koledníci od 24. decembra do 6. januára prinášajú vianočnú radosť do slovenských rodín a zároveň zbierajú finančné prostriedky na podporu projektov rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Minulý rok pri každoročnom prijatí koledníkov Svätým Otcom Františkom v Ríme, zastupovali Slovensko koledníci z gréckokatolíckej farnosti Jakubany pri Starej Ľubovni.


Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo