jún 25, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

V Banskom udelil vladyka Ján Babjak diakonské svätenie

V nedeľu 16. mája zažili veriaci v gréckokatolíckej farnosti Banské radostnú udalosť. Prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ v miestnom Chráme sv. Petra a Pavla slávil archijerejskú svätú liturgiu, počas ktorej vkladaním rúk udelil prvý stupeň kňazstva – diakonát Petrovi Ščerbovi, rodákovi z tejto farnosti.

V úvode slávnosti prečítal komentár k vysviacke Michal Pavliško, v ktorom pripomenul poslanie diakonskej služby myšlienkou zo Svätého písma: „Kto chce byť medzi vami najmenší, nech je sluhom všetkým.“ Nasledovalo privítanie starostom obce Stanislavom Malošom, ktorý v mene všetkých veriacich vyjadril radosť a poďakoval arcibiskupovi, že prijal pozvanie na slávnosť.

Otec arcibiskup v homílii poznamenal, že kňazi, diakoni, ale aj veriaci sú poslaní, aby pravdivo spoznali Ježiša Krista. Svojim životom, postojmi a predovšetkým skutkami o ňom hlásali tomuto svetu. Všetkých povzbudil k tomu, aby boli svedkami nášho Pána, a teda konali ako on. „To je úloha každého z nás, aby sme nezabúdali na dar viery, ktorý má zmeniť nielen náš život, ale aj životy tých, s ktorými žijeme,“ povedal v homílii arcibiskup Ján.

Samotné rukopoloženie na diakona sa uskutočnilo pred prositeľnou ekténiou, teda pred modlitbou Otče náš. V závere sa diakon Peter poďakoval vladykovi Jánovi, že mohol prijať tento veľký dar. Diakonát je prvý stupeň kňazstva a umožňuje diakonovi venovať sa službe ohlasovania Božieho slova.

Zdroj: Beáta Baranová

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo