august 09, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Príhovor vladyku Jána Babjaka SJ k mladým

Otec arcibiskup Ján Babjak SJ sa pravidelne každoročne stretá s mládežou Prešovskej archieparchie vždy na Kvetnú nedeľu. Aj tohto roka bolo plánované stretnutie s mladými, tentokrát toto stretnutie malo hostiť mesto Svidník. 

Kvôli epidémii koronavírusu sa však stretnutie neuskutoční a preto arcibiskup Ján sa aj takouto formou skrze videoodkaz prihovára mladým.

Zotrvať v radosti s Ním
(príhovor arcibiskupa Jána Babjaka SJ k mladým na Kvetnú nedeľu 2020 )

Milí mladí priatelia, všetkých vás zo srdca pozdravujem a chcem vám povedať, že som sa veľmi tešil na kvetný víkend, na naše tohtoročné spoločné stretnutie vo Svidníku. Tamojší chrám som si veľmi obľúbil, aj tamojších veriacich a pravdaže vás všetkých, milí mladí priatelia, mám veľmi rád.

Vy, mladí, ste budúcnosťou našej Cirkvi, vy jej dávate nový rozlet svojou hlbokou vierou v Ježiša Krista, vy ste zárukou jej životaschopnosti. Spomínam si na naše dlhoročné spoločné stretania najmä v našom Centre pre mladých v Juskovej Voli, kde ste takmer všetci vyrástli aj boli sformovaní na zrelých kresťanov. Viem o tom, ako, vy milí mladí Prešovskej archieparchie, milujete Juskovu Voľu, lebo je tam „váš domov“, kde ste všetci s láskou prijímaní duchovnými otcami a animátormi.

Rád k vám prichádzam do tohto „vášho domova“, ale teším sa aj na každoročné stretnutia sa s vami, napríklad počas turistických dní, či počas Kvetných víkendov a pri mnohých iných príležitostiach. Tohto roku Pán Boh dopustil, že kvôli koronavírusu sa teraz nemôžeme osobne stretnúť pri slávení Kvetného víkendu, ale naše stretnutie uskutočníme v čo najbližšom čase, ako to bude možné po skončení tejto pandémie. Dám vám včas o tom vedieť.

Teraz sa v vami chcem podeliť o dve myšlienky: jednu z Kvetnej nedele, ktorá je už bezprostrednou prípravou na Paschu a vovádza nás do Veľkého týždňa, a druhú z Veľkého piatku.

Prvá: Ježiš ako Kráľ v oslavnom sprievode vstupuje do Jeruzalema. Všetci mu prevolávajú na slávu. Každý mladý človek by sa s radosťou pripojil k tomuto sprievodu. Veď mladosť je plná radosti, zábavy, osláv, spevu, dobrej nálady. Dobre, pripojme sa v duchu všetci k tomuto davu ľudí, a úprimne volajme aj my Hosana Synovi Dávidovmu.

Dav ľudí, ktorý slávnostne sprevádza Ježiša ešte nevie, ako sa to všetko zvrtne o pár dni. My to už vieme, lebo žijeme 2.000 rokov po týchto udalostiach. Oslavovať Ježiša je nám vlastné, vieme to robiť, vieme sa vzájomne nadchýnať pre lásku ku Kristovi. Zotrvajme v radosti s Ním, zotrvajme v meditácii. Úprimne sa tešme, spievajme mu na slávu, ďakujme Mu, že ho milujeme, že Ho poznáme, že sme veriaci ľudia, že poznáme zmysel svojho života, že vieme kam ideme a kde je náš skutočný cieľ.

Druhá myšlienka: Posuňme sa o pár dni dopredu. Vnímajme Ježišovu bolesť, potenie sa krvou, Judášovu zradu, bičovanie, tŕním korunovanie a odsúdenie na smrť. A pýtajme sa, kde sa podel jasajúci zástup ľudí, ktorý ho na Kvetnú nedeľu sprevádzal do Jeruzalema? Rozpŕchol sa, ale vidíme, že niektorí ľudia, ktorí mu volali na slávu, teraz kričia ukrižuj ho! Nevieme pochopiť, ako tak skoro zmenili svoj postoj k Ježišovi, keď namiesto oslavy mu volajú na smrť.

Milí mladí priatelia, tu vidíme, aký slabý a nestály je človek. Pýtajme sa, čo spôsobuje túto nestálosť človeka, zmenu jeho srdca? Iste všetci viete, že je to hriech. Svätý arský farár Ján Mária Vianney povedal, o hriechu, že je to najväčšie zlo vo vesmíre. Áno, hriech, je najväčší nepriateľ človeka, ktorý nás oberá o Božiu milosť, o pravú radosť a šťastie a ponára našu dušu do smútku a výčitiek. Hriech vzniká naším slobodným a dobrovoľným privolením na pokušenia diabla. Hrozná pravda o hriechu je tá, že ešte nikoho z ľudí neurobil šťastným. Na druhej strane už spôsobil celé more nešťastia, ktorého vrcholom je to, že môže človeka uvrhnúť do večného zatratenia, do pekla, odkiaľ niet návratu. „Lebo mzdou hriechu je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rim 6, 23)

Preto, milí mladí priatelia, chráňme si zdravie pred koronavírusom. Ale ešte viac chráňme si dušu pred ťažkým hriechom a už nikdy k nemu neprivoľme. Prosme Pána, ktorý je mocnejší ako všetko zlo, ba mocnejší ako smrť o potrebnú milosť k tomu, aby sme žili už bez ťažkého hriechu. Zverme svoj život pod ochranný plášť našej nebeskej Matky, Presvätej Bohorodičky.

Tak sa budeme tešiť spolu s Pannou Máriou tu na zemi a vo večnosti bez prestania, lebo budeme pripočítaní k Víťazovi, ku Vzkriesenému Kristovi.

K tomu vám všetkým a každému osobne zo srdca žehnám

 

Váš milujúci otec arcibiskup metropolita Ján

 

Zdroj: Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo