apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

COVID-19: Usmernenia EK týkajúce sa hraničných opatrení, hospodárstva a financovanie výskumu

Euroskupina (ministri financií štátov eurozóny) včera zostavila prvý súbor súčasných vnútroštátnych a európskych opatrení a stanovila rámec aj pre ďalšie opatrenia na reakciu na vývoj a podporu oživenia hospodárstva. Cieľom je zabrániť prepuknutiu epidémie COVID-19 a zmierniť jej negatívne sociálno-ekonomické účinky. Komisia víta skutočnosť, že Euroskupina je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby efektívne riešila súčasné problémy, obnovila dôveru a podporila rýchle oživenie. Komisia Euroskupine predstavila svoje návrhy z 13. marca na zmiernenie negatívnych sociálno-ekonomických dôsledkov prepuknutia choroby COVID-19. Tie zahŕňajú úplnú flexibilitu rámca štátnej pomoci a fiškálneho rámca, mobilizujú rozpočet EÚ s cieľom umožniť skupine EIB poskytovať krátkodobú likviditu pre malé a stredné podniky a nasmerovať 37 miliárd EUR do boja proti COVID- 19.

Európska komisia včera zaslala členským štátom na konzultáciu návrh dočasného rámca štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19. Cieľom pomoci je napraviť vážne narušenie hospodárstva EÚ. Pravidlá EÚ v oblasti štátnej pomoci poskytujú členským štátom súbor nástrojov na takéto rýchle a účinné kroky:
i) zriadiť systémy priamych grantov (alebo daňové výhody) do 500 000 EUR pre spoločnosti,
ii) poskytnúť dotované štátne záruky za bankové pôžičky,
iii) umožniť verejné a súkromné pôžičky s dotovanými úrokovými mierami,
iv) uznať dôležitú úlohu bankového sektora pri riešení hospodárskych dôsledkov prepuknutia choroby COVID-19, konkrétne pri poskytovaní pomoci konečným zákazníkom, najmä malým a stredným podnikom.


Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala najvyšších predstaviteľov členských štátov, aby zaviedli dočasné obmedzenie pre všetky neopodstatnené cesty do EÚ. O týchto krokoch informovala aj partnerov G7. Zákaz by mal platiť na počiatočné obdobie tridsiatich dní, ktoré možno v prípade potreby predĺžiť. Navrhujú sa výnimky pre obzvlášť dlhodobých obyvateľov EÚ, rodinných príslušníkov európskych občanov a diplomatov. Nevyhnutný personál, ako sú lekári, zdravotné sestry, zdravotnícki pracovníci, výskumní pracovníci a odborníci, ktorí pomáhajú pri boji s koronavírusom, ako aj osoby prepravujúce tovar a pohraniční pracovníci, môžu aj naďalej cestovať do EÚ. Túto výzvu prerokuje Európskej rady už o chvíľu (v utorok o 17:00). Komisia vyzvala hlavy štátov a vlád, aby prijali opatrenia s okamžitým účinkom, po dohode so štátmi schengenského priestoru, ktoré nie sú členmi EÚ. Táto výzva je doplnkom k včerajším usmerneniam o hraničných opatreniach na ochranu zdravia a zachovanie dostupnosti základného tovaru a služieb.

COVID-19: Dočasné obmedzenie cestovania do EÚ

Európska komisia ponúkla financovanie až do výšky 80 miliónov eur inovatívnej spoločnosti CureVac, ktorá sa v nemeckom meste Tübingen zaoberá očkovaním a vývojom vakcín, s cieľom podporiť vývoj a výrobu očkovacej látky proti koronavírusu v Európe. Podpora by mala formu záruky EÚ na pôžičku EIB, ktorá sa v súčasnosti hodnotí, v rámci finančného nástroja na financovanie výskumu infekčných chorôb InnovFin v rámci programu Horizont 2020. Spoločnosť vyvinula novú technológiu na prekonanie potreby udržania vakcín stabilných bez chladenia. Predbežné štúdie ukázali, že táto technológia je prísľubom rýchlej reakcie na ochorenie COVID-19. Ak sa tak preukáže, mohli by sa za nízke náklady vyrobiť milióny dávok vakcíny a klinické testovanie by sa malo začať v júni 2020.

Zdroj: Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo