apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PSK prijal radikálne opatrenia

Foto: ilustračné, archív TV7 Foto: ilustračné, archív TV7

Týkajú sa škôl, dopravy i sociálnych zariadení

Prešovský samosprávny kraj v nadväznosti na mimoriadne opatrenia, ktoré schválil Ústredný Krízový štáb, prijíma radikálne kroky. Školy a školské zariadenia na celom Slovensku budú od pondelka 16. marca minimálne na 14 dní zatvorené. „Chcem vyzvať všetkých občanov Prešovského kraja, aby si nemýlili karanténu s voľnočasovými aktivitami. Nasledujúce dni majú byť časom, kedy budeme od seba separovaní. Opatreniami môžeme predísť situácii, ktorá nastala v Taliansku. Buďme preto disciplinovaní,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Zároveň v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave kraj zavádza prázdninový režim (režim podľa poznámky č. 11 v cestovných poriadkoch). Tento režim bude platiť od 16. do 27. marca. Platiť bude pre SAD Prešov, SAD Poprad, SAD Humenné a Bus Karpaty.

Okrem toho samospráva zatvorí od 13. marca ambulantnú a týždennú formu sociálnej služby vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Zamestnancov ambulantnej a týždennej formy zo zariadení, v ktorých sa zabezpečuje aj celoročná forma, ukladá kraj prioritne presunúť ako výpomoc do priamej práce s prijímateľmi na doplnenie chýbajúceho personálu z dôvodu práceneschopnosti. Prešovská župa zároveň odporúča riaditeľom zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK využiť v priamej práci s prijímateľmi dobrovoľníkov. A to najmä v zariadeniach, kde je momentálne vyššia práceneschopnosť, resp. nedostatok personálu z iných dôvodov (napr. karanténa).

Zariadenia si tak môžu vypomôcť, ak s dobrovoľníkmi uzatvoria zmluvu o dobrovoľníckej činnosti s presným zadefinovaním prác u konkrétneho prijímateľa pri dodržaní prísnych epidemiologických noriem a zabezpečenia ochranných prostriedkov ako u kmeňových zamestnancov.

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zostávajú aj naďalej uzatvorené pre verejnosť aj individuálnych návštevníkov až do odvolania.

S účinnosťou od 13. marca PSK až do odvolania uzatvára jednotlivé odbory a oddelenia Úradu PSK, a tým zamedzuje styk zamestnancov s verejnosťou v súvislosti s plnením pracovných úloh.

Kraj vyzýva občanov na dôsledné dodržiavanie opatrení prijatých krízovým štábom.

Zdroj: Lea Heilová, PSK

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo