apríl 06, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Komisia chce využiť nástroje na zmiernenie následkov

Foto: výrez - coronavirus-distribution-cases-worldwide- do 2020-03-13, zdroj europa.eu, modra-Čína, oranžová-svet Foto: výrez - coronavirus-distribution-cases-worldwide- do 2020-03-13, zdroj europa.eu, modra-Čína, oranžová-svet

Koordinovaná reakcia na boj proti vplyvu koronavírusu na hospodárstvo

Ochorenie COVID-19 spôsobilo v členských krajinách vážnu núdzovú situáciu pre občanov, spoločnosti a ekonomiky v oblasti verejného zdravia aj hospodárstva. Európska komisia 13.3. v reakcii na rozširujúce sa ochorenie predstavila európsku koordinovanú reakciu na zmiernenie sociálne-ekonomického dopadu koronavírusu. Komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na zmiernenie následkov pandémie, najmä na zabezpečenie nevyhnutých dodávok do systémov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zachovania integrity jednotného trhu a výroby a distribúcie hodnotových reťazcov. Ďalej podporí ľudí, aby príjmy a pracovné miesta neboli neprimerane ovplyvnené a aby sa predišlo trvalým účinkom tejto krízy, podporí firmy a zabezpečí, aby likvidita finančného sektora mohla naďalej podporovať hospodárstvo a uľahčí členským štátom konať koordinovane.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na ochorenie COVID-19 povedala: „Pandémia koronavírusu nás všetkých testuje. Nie je to len bezprecedentná výzva pre naše systémy zdravotnej starostlivosti, ale tiež veľký šok pre naše hospodárstva. Dnešný dôležitý ekonomický balík sa zaoberá súčasnou situáciou. Sme pripravení urobiť viac, ako sa bude situácia vyvíjať. Urobíme všetko, čo je potrebné na podporu Európanov a európskeho hospodárstva.“

Európska komisia realizuje opatrenia aj na ochranu svojich zamestnancov, ktoré platia aj pre Zastúpenie EK, ktoré sídli na Slovensku. V plnej miere rešpektuje a zohľadňuje opatrenia prijaté národnými orgánmi. Fungovanie Zastúpenia je však plne zabezpečené a naďalej poskytuje informácie občanom, médiám a ďalším partnerom, či už mailom alebo telefonicky. Webová stránka aj sociálne médiá sú plne funkčné a naďalej prinášajú aktuálne a užitočné informácie.


Európska komisia pracuje na všetkých frontoch, aby podporila úsilie o boj proti šíreniu nákazy koronavírusom (COVID-19). Zahŕňa to prebiehajúcu koordináciu s členskými štátmi v záujme výmeny informácií, posudzovania potrieb a zabezpečenia koherentnej celoeurópskej reakcie.

Činnosť bude koordinovať päť komisárov
Janez Lenarčič zodpovedá za krízové riadenie
Stella Kyriakidesová má na starosti všetky otázky týkajúce sa zdravia
Ylva Johanssonová je zodpovedná za otázky týkajúce sa hraníc
Adina Văleanová zodpovedá za mobilitu
Paolo Gentiloni má na starosti makroekonomické aspekty

Zdroj: Ingrid Ludviková, Zastúpenie Európskej Komisie v SR

Naposledy zmenené sobota, 14 marec 2020 11:50

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo