apríl 07, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Nadácia PSK pre podporu rodiny prerozdelila ďalšie financie

Príspevky už odovzdala aj prvým obyvateľom Mukačevskej ulice

Nadácia Prešovského samosprávneho kraja pre podporu rodiny rozdelila takmer 64-tisíc eur. Sumu  51 975 eur pridelila osobám postihnutým tragédiou na Mukačevskej ulici č.7 v Prešove. Ďalších 12-tisíc eur prerozdelila 39 žiadateľom nadácie.  Ide o rodiny, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii – v sociálnej, zdravotnej, ekonomickej či existenciálnej núdzi.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal prvé financie obyvateľom Mukačevskej č. 7 v Prešove, ktorí minulý týždeň prišli po výbuchu plynu o strechu nad hlavou. Celkovo 85 občanom rozdelil finančnú pomoc vo výške 51 975 eur. Tú tvoria okrem dotácie kraja aj priame vklady na účet nadácie od širokej verejnosti, ktoré posielala na účet od 6. decembra 2019. Na každého obyvateľa dotknutého bytového domu tak pripadlo 610 eur.

Financie, ktoré kraj rozdelili obyvateľom Mukačevskej ulice sú vo forme účelovej dotácie. Tú budú môcť obdarovaní použiť na pokrytie výdavkov s náhradným ubytovaním, cestovaním, nákupom šatstva, potravín či nového bytového vybavenia alebo kombináciu týchto účelov. Prvým rodinám odovzdal finančnú výpomoc už dnes (12.12.) predseda PSK Milan Majerský.

„Som veľmi rád, že sa nám v tak krátkom čase podarilo obyvateľom Mukačevskej ulice odovzdať prvé financie, ktoré im pomôžu prekonať prvé dni po minulotýždňovej obrovskej tragédii. Konáme operatívne a snažíme sa im pomôcť, ako najlepšie vieme. Neustále sme v kontakte s krízovým štábom, ktorého sa pravidelne zúčastňuje zástupca riaditeľa úradu Fabián Novotný. Správa a údržba ciest PSK pracuje na odpratávaní sutín zničeného bytového domu, okrem toho sme poskytli osobám postihnutým tragédiou ubytovanie v školskom internáte na Volgogradskej ulici, kde sú ľuďom k dispozícii aj zamestnanci. Uvedomujeme si potrebu solidárnosti a spolupatričnosti, preto som nesmierne vďačný všetkým, ktorí nezištne pomáhajú na úkor svojho voľného času i rodín, často aj v noci, teda vždy a všade, kde je to potrebné,“ povedal po zasadnutí správnej rady nadácie prešovský župan.

Ako avizoval, už februárové zasadnutie Zastupiteľstva PSK by malo priniesť schválenie ďalšej finančnej pomoci pre osoby najviac postihnuté piatkovým výbuchom. Tá bude závisieť od aktuálnej situácie, PSK však predpokladá príspevok vo výške 50-tisíc eur.

Správna rada Nadácie PSK pre podporu rodiny prerozdelila na svojom tohtoročnom druhom zasadnutí (10.12.) tiež sumu 12-tisíc eur. A to medzi 39 žiadateľov, ktorí sa obrátili na nadáciu so žiadosťou o pomoc. Túto sumu tvoria sponzorské príspevky od darcov nadácie a výťažku z verejnej zbierky, ktorá prebiehala od júla do novembra vo vybraných kultúrnych zariadeniach a na Úrade PSK, v celkovej výške viac ako 2000 eur. Nadácia tak podporí všetkých 39 žiadostí o pomoc sumou pre jednotlivých prijímateľov v rozmedzí od 250 do 400 eur.

„Žiadosti sú znovu z rôznych kútov kraja, a to nielen z Prešova, ale aj z Humenného, Stropkova, Kežmarku, Popradu, Bardejova, Starej Ľubovne, Sabinova či Vranova nad Topľou. Až 14 z nich sa týka finančnej pomoci na rehabilitačné pobyty pre deti v centrách Slniečko či Adeli, ktoré sú finančne veľmi nákladné, a na liečebné pobyty pre členov rodiny. Nadácia každej z týchto žiadostí pridelila finančnú pomoc vo výške 400 eur. Ostatným 25 žiadateľom prispeje sumou od 250 do 300 eur. A to napríklad na kúpu zdravotníckych pomôcok, ktoré nepreplácajú zdravotné poisťovne, na hippoterapiu, oblečenie, dovybavenie bytov alebo na ich rekonštrukciu,“ vysvetlil správca Nadácie PSK pre podporu rodiny Viktor Guman a dodal, že jednému zo žiadateľov zabezpečila nadácia vecný dar - práčku.

Žiadatelia sa môžu o finančnú podporu uchádzať aj naďalej. Nadácia PSK pre podporu rodiny je pripravená pomáhať všetkým, ktorí o to požiadajú. Po zorganizovaní septembrovej zbierky školských pomôcok a zabezpečenia potravinovej pomoci v spolupráci so Svetovou potravinovou bankou, ktorá putovala do okresu Vranov nad Topľou, plánuje nadácia zrealizovať v najbližších dňoch na Úrade PSK zbierku trvanlivých potravín. Tie poputujú rodinám, ktoré nadáciu kontaktovali so žiadosťou o potravinovú pomoc.

Všetky potrebné formuláre a kontakty nájdu žiadatelia o pomoc na webstránke nadácie www.nadacia-psk.sk.

Zdroj: Ivana Ondriová, Oddelenie komunikácie a propagácie PSK

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo