december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pozrite si čo si pre Vás pripravilo v mesiaci október 2019 Krajské múzeum v Prešove.

Do pôsobnosti Múzea patrí: Rákociho palác Prešov, Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou, Kaštieľ Stropkov.

Rákociho palác Prešov

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok: 9.00 – 17:00
 Nedeľa: 14.00 – 18:00

Výstavy
30. 10. 15:30 Tajomstvá uchované v kronikách  
Výstava realizovaná pri príležitosti 720. výročia udelenia mestských výsad prezentuje vzácne autentické mestské, obecné, školské, spolkové a iné historické kroniky zo zbierok Štátneho archívu Prešov.
5.9.- 20.10. Storočie s ľaliou. Sto rokov slovenských skautských oddielov.
13. 6. – 1.12. Dvojtýždňová republika - Slovenská republika rád. 100. výročie vyhlásenia v Prešove
Pred 100 rokmi sme sa stali javiskom medzinárodných dejín, keď na Slovensko prišli vojská maďarskej Červenej armády a prebývali tu tri týždne. V Prešove bola vyhlásená Slovenská republika rád. Výstava prestaví okolnosti vzniku, priebeh jej trvania až po samotný zánik.
20.6. – 1.12. Kabinet kuriozít Kabinety kuriozít sú fenoménom zberateľstva šľachty a intelektuálov obdobia renesancie a baroka a sú predchodcami dnešných múzejných inštitúcií. Zberateľ do týchto „kabinetov“ sústreďoval predmety rozmanitého druhu, kritériom výberu bola kurióznosť, raritnosť, unikátnosť, podivnosť. Na túto atmosféru chce nadviazať aktuálna výstava Krajského múzea využitím vlastného zbierkového fondu i fondu niektorých východoslovenských múzeí.

Kultúrne podujatia
30. 10. 15:30 Tajomstvá uchované v kronikách  
Vernisáž výstavy.
23.10. 17.00 45. Čaj o piatej u Rákociho. „Celebrity“ starého Prešova.
Deň PSK
Počas Dňa PSK je voľný vstup do expozícií a na výstavy múzea.


Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 7.30 – 16.00 hod.
Sobota – nedeľa: 14.00 – 18.00 hod.

Výstavy
4.7. – 25.10. Kamenní strážcovia
Historicko-archeologická výstava o hradoch východného Slovenska.
30.7. – 25.10.  Kovaľu, kovaľu, ukuj mi koníčka Etnografická výstava predstaví tradičné slovenské remeslo – kováčstvo.
18. 9. -  30. 11.  Z akvizície múzea v roku 2018
31.10. - 30.12. Farby a tvary prírody
Entomologická výstava.

Kultúrne podujatia
31.10. 15.00 h Farby a tvary prírody
Vernisáž výstavy.
Deň PSK. Deň otvorených dverí.
5.10.  Európske dni migrujúceho vtáctva
Ornitologické podujatie spojené s Európskym dňom vtáctva v teréne.
25.10. Zatváranie brán Archeoparku
Záverečný archeofestival.


Niečo navyše
Vyučovacie hodiny v múzeu.
Prednášky z historických a prírodných vied.
Poldeň v múzeu - interaktívny program pre skupiny (zimný variant programu je obmedzený na tkanie na malých krosienkach, výrobu hlineného riadu v ruke a prácu s medeným drôtom).


Kaštieľ Stropkov

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok 8:00 - 16:00

Výstavy
7.6. - 15.10. Osobnosti našich dejín na historických portrétoch Výstava prezentuje takmer 20 olejomalieb spodobujúcich vysokú šľachtu, panovníkov, politikov a dejateľov od 1. polovice 17. storočia po 2. svetovú vojnu.
14.6. – 30.11. Obleč si rúcho dôstojné  Výstava predstavuje pestrú škálu liturgických rúch  katolíckej cirkvi západného (latinského) a východného (byzantského) obradu z predkoncilového a pokoncilového obdobia.
8.2. – 3.11. Sila fotografie: každodenný život v „starom Stropkove“  Výstava prostredníctvom jedinečných fotografií dokumentuje spoločenský, politický, kultúrny i všedný život v Stropkove v 20. storočí.

Podujatia:
Bratstvo sv. škapuliara – najstaršie v Uhorsku
Kultúrno-historické podujatie pre školy. Termín bude upresnený.
Stretnutie východoslovenských archeológov
Odborné podujatie. Termín bude upresnený.
Múzejné lekcie - podľa záujmu škôl. Je potrebné sa vopred nahlásiť.

Naposledy zmenené piatok, 13 september 2019 09:18