január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Interaktívny kongres zameraný na praktické riešenia pre správcov a spoločenstvá vlastníkov.

Pozrite si videopozvánku od organizátorov

V dňoch 2. – 4. októbra 2019 sa uskutoční III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019, ktorý organizuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov. Združenie združuje správcovské spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, bytové družstvá a bytové podniky. Cieľom Združenia je po všetkých stránkach zjednodušiť výkon správy nielen členom, ale každému, kto správu bytových domov vykonáva a prispievať tak ku zvyšovaniu kvality užívateľského komfortu vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Združenie pre lepšiu správu bytových domov má cez 390 členov a celkovo počet bytov a nebytových priestorov cez 157000. Za rok a pol sme stihli zorganizovať vyše 64 odborných seminárov v rôznych mestách po celom Slovensku. Organizujeme niekoľko druhov seminárov a mnoho iných aktivít, medzi ktoré patrí aj naša hlavná jesenná akcia, ktorou je práve III. Interaktívny kongres LEPŠIA SPRÁVA 2019.
 
Očakávaný počet účastníkov kongresu je okolo 250 ľudí z celého Slovenska. Nad kongresom prevzalo záštitu Ministerstvo dopravy a výstavby SR a podpredseda Národnej rady SR Mgr. art. Andrej Hrnčiar.

Okrem iného kongres ponúkne:

VYHRADENÝ PROGRAM PRE ČLENOV ZLSBD
Organizátori vyhradili pre členov exkluzívny program v podobe dvoch diskusných fór s podrobným výkladom ustanovení o hlasovaní (§ 14 až 14b bytového zákona), ktoré budú prebiehať v stredu 2. 10. v do obedňajších hodinách. Pre členov ZLSBD, ktorí prichádzajú z väčšej diaľky, zároveň znížili cenu ubytovania z utorka na stredu. Všetky informácie nájdete v prihlasovacom formulári.

SIMULOVANÁ DOMOVÁ SCHÔDZA
Novinkou bude aj simulovaná domová schôdza s vybranými účastníkmi a praktickými ukážkami jednotlivých postupov a procesov, s ktorými sa na schôdzach stretávate bežne. Nechcú len teoretizovať o tom, „ako by to malo byť a ako by to malo vyzerať“. Chcú ukázať konkrétne situácie, namodelovať priamo pred účastníkmi a vysvetliť veci naozaj v praxi.

PROGRAM ZOSTAVENÝ Z DISKUNSÝCH FÓR
Diskusné fóra sú najefektívnejším spôsobom poskytovania informácií a najvyššou úrovňou ich zapamätateľnosti. Rozhodli sa preto podať ich práve touto formou a pripravili až 12 diskusných fór. Zapojiť sa do ich diania budete môcť anonymne, ale aj priamou verejnou otázkou.

OXFORDSKÁ DEBATA
Nie je debata ako debata. Dokážete svoj postoj obhájiť proti komukoľvek alebo racionálne kritizovať názor protistrany a mať pritom nad vecou nadhľad? Predstavia Vám ďalšiu modernú novinku na kongrese, v ktorej budú vybraní odborníci krížovým spôsobom konfrontovať svoje postoje.

 


Na stránke nájdete podrobný program: KONGRES LEPŠIA SPRÁVA 2019

Naposledy zmenené štvrtok, 12 september 2019 14:13