január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Plaketa aj pre školu Ľudmily Podjavorinskej

Foto: ilustračné archív TV7 - Deň Európy 2018 Foto: ilustračné archív TV7 - Deň Európy 2018

Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku dnes 13. septembra v treťom ročníku projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) ocenila 20 prihlásených škôl.

Spolu 66 pedagógov a 295 študentov získava certifikát senior a junior ambasádorov Európskeho parlamentu. Medzi nimi je aj Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej z Prešova. Školy zároveň získali titul Ambasádorskej školy EP. Program Ambasádorská škola EP realizuje Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Ide o vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Jeho cieľom je šíriť informácie o Európskej únii medzi mladými ľuďmi za pomoci ambasádorov a ambasádoriek na vybraných školách. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých a taktiež porozumieť významu účasti na európskych voľbách. Štyri najlepšie tímy navštívia sídlo Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Sú nimi tím Gymnázia v Dubnici nad Váhom, Gymnázia v Giraltovciach, Súkromnej strednej školy v Košiciach a Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázia v Bratislave. Podľa  Dionýza Hochela, povereného riadením Kancelárie EP na Slovensku, je EPAS jedným z najvýznamnejších programov Európskeho parlamentu pre mladých a prispel aj k zvýšeniu účasti mladých ľudí v májových eurovoľbách. S prítomnými ambasádormi diskutovali aj poslanci EP Ivan Štefanec (EPP) a Robert Hajšel (S/D). Vzdelávací program EPAS  je  príležitosťou spoznať lepšie európsky hodnotový priestor, prispieť k jeho ďalšiemu rozvoju, získať prestíž Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu a zároveň niekoľko zaujímavých ocenení.

Viac informácií: Europarlament

Plaketu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu získavajú školy:

Prešovský samosprávny kraj:
Gymnázium, Giraltovce
Obchodná akadémia, Poprad
Spojená škola, Ľudmily Podjavorinskej Prešov - stránka školy
Stredná odborná škola elektrotechnická Poprad-Matejovce
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce
Súkromná spojená škola, Kežmarok


Bratislavský samosprávny kraj:
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Trnavský samosprávny kraj:
Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany
 

Trenčiansky samosprávny kraj:
Gymnázium Dubnica n/Váhom

Nitriansky samosprávny kraj:
Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno
Obchodná akadémia, Nitra
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
 
Žilinský samosprávny kraj:
Gymnázium, Rajec
Obchodná akadémia, Dolný Kubín

Banskobystrický samosprávny kraj:
Stredná odborná škola, Žarnovica
 
Košický samosprávny kraj:
Evanjelické gymnázium J.A. Komenského, Košice
Hotelová akadémia, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Košice
Stredná zdravotnícka škola, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Košice
Súkromné osemročné gymnázium , Košice

Kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s agentúrou Neuropea realizuje vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiačky a žiakov stredných a odborných škôl. Tento vzdelávací program má názov Ambasádorská škola Európskeho parlamentu.

Cieľ programu:
Cieľom tohto programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.
Žiaci, žiačky, učiteľky a učitelia, ktorí absolvujú program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu, si pripomenú možnosti, ktoré im ponúka ich európske občianstvo a spoznajú úlohu Európskeho parlamentu v európskom rozhodovacom procese. Dôležitá je podpora mladých ľudí, ktorí si majú uvedomiť možnosti svojho konania a chápať význam účasti na európskych voľbách v roku 2019.

Ako program funguje:
Vzdelávací program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu sa realizuje pomocou aspoň jednej učiteľky/jedného učiteľa za každú zúčastnenú školu, a žiackym spolupracujúcim tímom, ktorý okolo seba vytvorí. Učitelia si medzi sebou zvolia senior ambasádorov a žiaci junior ambasádorov. Zúčastneným osobám budú poskytnuté základné a neskôr aj podrobné odborné školenia o tom, ako program funguje, o úlohe a činnosti Európskeho parlamentu, o spôsobe vyučovania tematiky EÚ a o ďalších relevantných témach. Okrem toho získajú zaujímavý učebný materiál. Informačné a propagačné aktivity, ktoré bude skupina organizovať v rámci svojej školy, budú monitorované.  V priestoroch školy by sa mal vytvoriť informačný bod/miesto pre informácie o EÚ a EP.

Zdroj: Tlačové stredisko - Európsky parlament

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Zaujímali sa o ochranu novinárov aj stav slobody médií Zaujímali sa o ochranu novinárov aj stav slobody médií

    Delegácia poslancov z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v utorok a v stredu na Slovensku skúmala dodržiavanie zásad demokracie, právneho štátu a základných práv.

  • Voľný roaming aj po roku 2022 Voľný roaming aj po roku 2022

    Predĺženie a skvalitnenie voľného roamingu aj po roku 2022 - R. Hajšel ako tieňový spravodajca EP pre roaming

  • COVID osvedčenia EÚ COVID osvedčenia EÚ

    Poslanci v stredu zavŕšili proces schvaľovania digitálneho COVID osvedčenia EÚ, ktoré má počas pandémie uľahčiť cestovanie v Únii a prispieť k hospodárskemu ozdraveniu.