december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PSK a VSD podpísali Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci

Na mieru šité riešenia pre rozvoj elektroenergetickej infraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja, to je časť dohody, ktorú dnes slávnostne podpísali zástupcovia Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD) a Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci je verejným prísľubom oboch strán zintenzívniť komunikáciu a investičné aktivity na území PSK. Časť distribučného územia VSD sa tak stane pripraveným a lukratívny regiónom pre existujúcich aj budúcich investičných partnerov. Zároveň má vytvárať všetky predpoklady pre efektívny manažment s energiami. Keďže VSD je dnes okrem distribútora energie aj užitočným partnerom v oblasti elektroenergetických riešení, memorandum deklaruje aj spoluprácu pri rozvoji elektromobility a využívaní alternatívnych druhov dopravy na území PSK.  V prospech fungovania VÚC by mali prispieť aj energeticky efektívne riešenia, dátové analýzy spotreby a šetrenia s energiami a pilotné projekty na využívanie nových inteligentných technológií. V konečnom dôsledku to predstavuje vyšší komfort pre obyvateľov a podnikateľské subjekty v kraji.

„Sme pripravení aktívne sa angažovať pri skúšaní a využívaní energií novým smerom, aký predikujú aj svetové trendy. Už dnes je realitou, že elektrina má v domácnostiach, verejnej správe, o podnikateľskom sektore ani nehovoriac, multispektrálne využitie. Dávno to nie je len o svietení, či kúrení. Dnes sa na elektrinu jazdí, je základom všetkých inteligentných riešení pre domáce aj podnikateľské využitie. Na ochranu osôb, majetku, riadenie napríklad parkovania vo veľkomestách no a v neposlednom rade poskytujú inteligentné elektromery, o ktorých sa toľko hovorí, úplne nové možnosti, ako nakladať a riadiť spotrebu elektriny. A ešte aj na aké účely a kedy,“ vysvetlil Radoslav Haluška, predseda predstavenstva a riaditeľ divízie Sieťové služby vo VSD.Za účelom skvalitnenia spolupráce sa obe strany dohodli aj na vytvorení spoločnej pracovnej skupiny, ktorá bude prinášať rozumné, časovo a finančne efektívne riešenia pre investičné zámery a projekty realizované v regióne.

Predseda PSK Milan Majerský na spolupráci s VSD oceňuje, že pri investíciách v kraji chce svoje zámery v predstihu komunikovať a aktívne zohľadňovať aj historické, kultúrne a prírodné hodnoty VÚC. „PSK prevádzkuje 496 budov a 216 areálov kde potrebujeme efektívne menežovať energetickú spotrebu. Podporujeme využívanie elektromobility cez budovanie systému intergovanej dopravy, realizujeme a pripravujeme množstvo investičných akcií, ako sú rekonštrukcie existujúcich budov a výstavba nových objektov. V tomto procese potrebujeme vytvárať efektívne a časovo nenáročné riešenia. Vzájomná spolupráca s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou bude pre kraj prínosom,“ uviedol Majerský.

Zdroj: Andrea Forbergerová, komunikácia Východoslovenská distribučná

Súvisiace položky (podľa značky)