december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pozrite si ako má vyzerať R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa.

Trasa rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ, ktorá je v súčasnosti vo výstavbe. Na konci je v križovatke Prešov – sever navrhovaná rýchlostná cesta napojená na jestvujúcu cestu I/68. Rýchlostná cesta R4 bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov. Spolu s tunelom Bikoš bude zabezpečovať bezpečné a rýchle prepojenie s už existujúcimi komunikáciami.R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH: 142 876 816,00 €Popis stavby

Trasa je na začiatku úseku západne od mesta Prešov napojená na diaľnicu D1 v mimoúrovňovej križovatke Prešov – západ. Následne je vedená po svahu vrchu Bikoš nad údolím Šarišského potoka. V km 1,669 na nachádza južný portál tunela „Bikoš“. Severný portál tunela je v km 2,824. Zo severného portálu tunela rýchlostná cesta križuje mostným objektom dĺžky 457 m cyklistický chodník, rieku Torysa, železničnú trať Košice – Muszyna a cestu I/68. Na konci trasy sa nachádza mimoúrovňová križovatka Prešov – sever („Dúbrava“) s cestou I/68. Súčasťou Severného obchvatu Prešova, I. etapy, je aj preložka cesty I/68 v dĺžke takmer 2 km.
údaje o stavbe

Financovanie: štátny rozpočetZmluvný začiatok výstavby: 07/2019
Zmluvné ukončenie výstavby: 03/2023

Zhotoviteľ: Združenie Váhostav – SK, a. s. a TuCon, a. s.

Zdroj: NDS

Naposledy zmenené nedeľa, 04 august 2019 11:02

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Obchvat z dronu Obchvat z dronu

    Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh bude priamym pokračovaním úseku D1 Svinia – Prešov, západ, ktorý je v súčasnosti v prevádzke.