december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Výber adekvátnych uchádzačov na pracovné pozície zefektívňuje online platforma.

Ľuďom hľadajúcim zamestnanie zas prinesie možnosť absolvovať virtuálne výberové konanie kdekoľvek v čase, ktorý im vyhovuje. Dĺžka procesu od výberu uchádzačov, ktorí budú pozvaní na pohovor, až po ich prijatie sa v priebehu posledných rokov zvýšila. Spoločnosti začali pre zrýchlenie tohto procesu využívať platformy, ktoré pomôžu nájsť adekvátnych uchádzačov. Výnimkou nie sú ani Košice - virtuálne interview využíva 2. najväčší zamestnávateľ v regióne. „Ročne sa do našej spoločnosti hlási okolo 10 000 uchádzačov, ktorí nám zasielajú životopisy. Vzhľadom na toto vysoké číslo bolo náročné efektívne hľadať najvhodnejších kandidátov. Preto sme sa rozhodli zefektívniť výber online platformou HireVue,” vysvetlil Peter Fischer, viceprezident pre ľudské zdroje spoločnosti T-Systems Slovakia.

HireVue je online platforma, ktorá slúži na uľahčenie výberu a selekcie uchádzačov o zamestnanie pomocou virtuálneho interview. Spoločnosť v jej rozhraní otvorí voľnú pozíciu, zadefinuje otázky na potrebné znalosti kandidátov. Uchádzač absolvuje online interview, ktorého súčasťou je aj komunikácia prostredníctvom videa. Aplikácia potom vyhodnotí výstupy adeptov na základe definovaných požiadaviek. „Cieľom tejto formy hiringu je zúžiť okruh uchádzačov na výber tých najlepších, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor, kde sa rozhodne o prijatí. Zároveň ide o prístupnejšiu formu pracovného pohovoru aj pre adeptov, keďže môžu interview absolvovať kedykoľvek,” doplnil P. Fischer.


Online interview na pracovné pozície v spoločnosti T-Systems Slovakia už absolvovali prví uchádzači. „Túto možnosť hodnotím veľmi pozitívne. Interview som mohla absolvovať v čase, kedy mi to najviac vyhovovalo a v pohodlí domova. Pred absolvovaním interview som mala možnosť precvičiť si celý proces. V porovnaní s bežným interview to bolo flexibilnejšie a pohodlnejšie, nemala som trému ako na bežnom pohovore,” zhodnotila Kristína Lojanová Kissová, ktorá aplikovala na pozíciu Finance Controller.


Spoločnosti T-Systems Slovakia
Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, sídli výlučne v Košiciach. Jej cieľom je poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG.
Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla vo štvrtom kvartáli 2018 v Košiciach počet zamestnancov 3 857, čím predstavuje druhé najväčšie centrum podnikových služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku. Priemerný vek zamestnancov je 33 rokov. 70 % zamestnancov spoločnosti má univerzitné a 30 % stredoškolské vzdelanie.
Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Naposledy zmenené pondelok, 29 júl 2019 12:45