december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Rekonštrukcia mosta v extraviláne Malej Domaše, úsek Malá Domaša - Detrik Rekonštrukcia mosta v extraviláne Malej Domaše, úsek Malá Domaša - Detrik zdroj: PSK

Prešovský samosprávny kraj investuje viac ako 60 miliónov eur do cestných akcií v roku 2023

V roku 2023 má Prešovský samosprávny kraj (PSK) ambiciózny plán na rekonštrukciu ciest a mostov, s celkovou hodnotou investícií prekračujúcou 60 miliónov eur. Financovanie tohto projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov, európskych fondov a taktiež z úveru vo výške 30 miliónov eur. Súčasne prebiehajú rekonštrukčné práce na Ceste slobody v rozsahu 43 kilometrov a zahrňujú opravy viacerých mostov, priepustov a múrov. Okrem toho sa plánuje rekonštrukcia približne 20 kilometrov ciest a 11 mostov v rámci dvoch mesiacov. Ďalších 90 kilometrov ciest bude opravených a modernizovaných v rámci plánovanej asfaltérskej a zálievkovej čaty.

Medzi významné aktuálne projekty patria modernizácia Tatranskej magistrály, obnova dopravnej spojnice medzi okresmi Prešov a Vranov nad Topľou v časti Malá Domaša, rekonštrukcia Solivarskej cesty v Prešove, odstránenie bezpečnostných rizík na rôznych úsekoch, stavba a rekonštrukcia mostných objektov, a taktiež oprava vozovky a sanácia škár a trhlín. Všetky tieto cestné akcie sú súčasťou plánu Správy a údržby ciest PSK. V tomto roku sa rekonštruujú viac ako 60 kilometrov ciest a vykonáva sa údržba ďalších 90 kilometrov v rámci asfaltérskej a zálievkovej čaty. Celková hodnota investícií do týchto opráv a výstavby presahuje 60 miliónov eur.

Predseda PSK Milan Majerský zdôraznil, že medzi významné projekty patrí aj projekt Cesta slobody s hodnotou 42 miliónov eur. Taktiež sa rekonštruuje úsek Malá Domaša - Detrik za viac ako 2 milióny eur. V pláne je tiež dokončenie opravy mosta na Solivarskej ceste v Prešove v hodnote viac ako 3 milióny eur. Na cesty druhej a tretej triedy sa plánujú práce na ďalších 20 kilometroch, ktoré zahŕňajú aj opravy jedenástich mostov. Tieto práce sú vykonávané na viacerých mostných objektoch a aj na tatranskej magistrále.

Medzi ďalšie plánované projekty patrí eliminácia bezpečnostných rizík na rôznych úsekoch, opravy ciest ako Kojatice, Suchá dolina, Bystrá a Radvanovce, a modernizácia vozovky medzi Šambronou a Plavnicou. Správa a údržba ciest PSK spravuje rozsiahlu cestnú sieť pozostávajúcu z viac ako 2 400 kilometrov ciest druhej a tretej triedy a viac ako 1 200 mostných objektov v regióne Prešov.