december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Škola v prírode zdroj: PSK

Prešovský samosprávny kraj pripravil rekreačný pobyt pre deti zasiahnuté konfliktom na východe Európy

V tomto týždni Prešovský samosprávny kraj (PSK) zorganizoval rekreačný pobyt pod názvom "Detský raj". Do Tatranskej Lesnej prišlo 71 detí zo Chmeľnického a Zakarpatského regiónu. Tento pobyt, ktorý sa koná od 6. do 11. augusta, bol plný športových a spoločenských aktivít.

Detský raj v Tatranskej Lesnej privítal deti, ktoré priamo pociťujú dôsledky vojnového konfliktu na východe Európy. Prešovský samosprávny kraj poskytuje tento rekreačný pobyt ako súčasť svojej pomoci v priebehu tejto trvajúcej krízy. Financovanie, personál, technická podpora a organizácia sú zabezpečené PSK. Pobyt detí v Tatrách trvá do piatka 11. augusta.

Štefan Bieľak, podpredseda Prešovského samosprávneho kraja, uviedol, že vojnový stav na východe Európy trvá už dlhšie obdobie a ovplyvňuje aj život detí, ktoré sú najzraniteľnejšie. Preto sa PSK rozhodol priniesť týmto deťom nové zážitky a ponúknuť im odbornú podporu. Súčasťou pobytu je okrem iného aj odborník na psychológiu, ktorý poskytuje potrebnú pomoc v prípade potreby.

Počas tohto rekreačného pobytu majú deti možnosť zúčastňovať sa rôznych športových, spoločenských a kultúrnych aktivít. Patrí sem ľahká turistika, návštevy jaskýň a múzeí v okolí Tatier, športové a spoločenské hry, ako aj rôzne voľnočasové aktivity. Podpora Krajskej nadácie PSK pre podporu rodiny a Dobrovoľného hasičského zboru mesta Prešov umožňuje realizáciu tohto bohatého programu.