január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Priamy prenos 40. MsZ Prešov

Priamy prenos zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.

Návrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 886/2022 zo dňa 14.9.2022, ktorého výkon bol primátorkou mesta Prešov pozastavený.
3. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 887/2022 zo dňa 14.9.2022, ktorého výkon bol primátorkou mesta Prešov pozastavený.

4. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 923/2022 zo dňa 14.9.2022, ktorého výkon bol primátorkou mesta Prešov pozastavený.

5. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 925/2022 zo dňa 14.9.2022, ktorého výkon bol primátorkou mesta Prešov pozastavený.

6. Záver.