január 28, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Podľa § 12 ods. 1 druhej vety zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je zvolané 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na 5. októbra 2022 (streda) so začiatkom o 15.30 hod.

Zasadnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

Návrh programu:
1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.

2. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 886/2022 zo dňa 14.9.2022, ktorého výkon bol primátorkou mesta Prešov pozastavený.
3. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 887/2022 zo dňa 14.9.2022, ktorého výkon bol primátorkou mesta Prešov pozastavený.

4. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 923/2022 zo dňa 14.9.2022, ktorého výkon bol primátorkou mesta Prešov pozastavený.

5. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 925/2022 zo dňa 14.9.2022, ktorého výkon bol primátorkou mesta Prešov pozastavený.

6. Záver.

Naposledy zmenené piatok, 14 október 2022 08:25