november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stretnutie arcibiskupa s bohoslovcami a ich snúbenicami

Stretnutie arcibiskupa s bohoslovcami a ich snúbenicami Autor foto: Róbert Pajunk

Stretnutie arcibiskupa Jána Babjaka s bohoslovcami šiesteho ročníka a ich snúbenicami

16. februára sa v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča uskutočnilo stretnutie arcibiskupa metropolitu Jána s bohoslovcami šiesteho ročníka a ich snúbenicami. V úvode stretnutia vladyka zdôraznil dôležitosť modlitby v živote kňaza. Následne odprezentoval základné body, ktoré patria k životu kňazskej rodiny ako je rodinná modlitba, prijatie dekrétu či budovanie vzťahov vo farnosti. Upriamil pozornosť na skutočnosť, že kňaz má byť vo farnosti pre ľudí a nehľadať svoje pohodlie. Celé stretnutie sa nieslo v príjemnej atmosfére. V závere stretnutia bol priestor pre otázky bohoslovcov a ich snúbeníc.

Po stretnutí nasledovala svätá liturgia v kaplnke seminára. V homílii sa prihovoril otec Ľuboslav Petričko, špirituál. Poukázal na to, že jediná skutočná pravda je láska medzi Otcom a Synom a my sme povolaní vstupovať do tejto lásky, pretože len ona nás vedie k vzkrieseniu. Zdôraznil, že „pravá láska je tá, ktorá sa dáva, nie tá, ktorá len očakáva, pretože Ježiš sa dáva“, povedal.

Svadobný kameraman a fotograf - viac informácií

V šiestom ročníku kňazského seminára je aktuálne 5 kandidátov a okrem nich ešte jeden absolvent seminára, ktorí by tohto roku mali prijať sviatosť kňazstva a zaradiť sa tak do služby Kristovi ako kapláni v jednotlivých farnostiach.

Zdroj: Miroslav Baran

Naposledy zmenené štvrtok, 17 február 2022 20:15

Súvisiace položky (podľa značky)