marec 01, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Modernizujú sa existujúce športové objekty i budujú nové

Šarišské Jastrabie Šarišské Jastrabie

Vďaka podpore PSK pribúdajú v kraji atraktívne športoviská

V Prešovskom kraji pribúdajú moderné športoviská. A to aj vďaka grantovému programu krajskej samosprávy – Výzva pre región. Tá umožnila v posledných mesiacoch modernizáciu, či výstavbu športových objektov vo viacerých okresných mestách i obciach Prešovského kraja.

V rámci projektov podporených z Výzvy pre región PSK prešla modernizáciou Malá športová hala v Starej Ľubovni a jej hlavné šatne. Súčasťou bola aj oprava a zateplenie strechy, obvodového plášťa, výmena elektroinštalácie, vzduchotechniky a ústredného kúrenia. Celkové náklady na rekonštrukciu sú približne 400-tisíc eur, pričom kraj podporil projekt sumou 100-tisíc eur.

Nové trate pre bežkárov má Levoča Nordic Centrum. V rámci modernizácie sa tu zrealizovalo prevýšenie tratí, čím sú splnené technické podmienky pre organizáciu podujatí na národnej úrovni. Zásadnou premenou prešiel centrálny štadión, ktorý bol rozšírený a vyrovnaný. Zrealizovalo sa i odvodnenie a vyspádovanie tratí, osadenie značenia, inštalácia sietí. Kraj tento projekt podporil sumou 25-tisíc eur.

Vo Veľkom Šariši sa aj vďaka dotácii z Výzvy pre región 2021 vybudoval pumptrack. Situovaný je na brehu Torysy, má asfaltovú úpravu a je určený pre cyklistov, kolobežkárov, skateboardistov a korčuliarov. Kraj na jeho realizáciu prispel sumou vo výške 38-tisíc eur.

V Sabinove sa aj vďaka krajskej dotácii vo výške viac ako 73-tisíc eur zrekonštruovala mestská športová hala. Rovnakou sumou prispel na projekt Fond na podporu športu. Jeho realizáciou sa zvýšil komfort užívania haly zo strany športovcov aj návštevníkov. „Modernizáciu a výstavbu športovísk realizujeme nielen v mestách, ale aj v malých obciach, pretože všetky deti by mali dostať rovnakú šancu rozvíjať svoje športové talenty. Našou snahou je aj naďalej podporovať projekty, ktoré sa zameriavajú na športové stánky, pretože len kvalitným a moderným zázemím pritiahneme na ihriská a do hál deti a mládež,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Novú palubovku má Iskra Aréna vo Svite. Sily v tomto projekte spojilo mesto s krajskou samosprávou. Tá podporila projekt sumou 40-tisíc eur, pričom celkovo sa tu preinvestovalo 80-tisíc eur. Práce prebiehali od júla do septembra.

Multifunkčkné ihrisko Vrbov

Nové viacúčelové ihrisko sa vybudovalo v areáli Základnej školy v obci Vrbov. Výstavba si vyžiadala náklady vo výške viac ako 131-tisíc eur, pričom dotácia kraja bola vyše 44-tisíc eur. Multifunkčné ihrisko s umelou trávou má vďaka krajským financiám vo výške 20-tisíc eur aj obec Nižný Hrušov. Vybudovalo sa vo futbalovom areáli na Letnej, pričom po jeho realizácii samospráva volala desať rokov. Hracia plocha je osvetlená a monitorovaná kamerovým systémom.

V obci Dubovica sa vďaka Výzve pre región 20021 pustili do výstavby skladu športového náradia a tribúny. Cieľom projektu, ktorý PSK podporil rovnako sumou 20-tisíc eur, je vytvoriť modernejší priestor pre športové aktivity počas celého roka.

V obci Šarišské Jastrabie sa aktuálne zrekonštruoval a dobudoval areál futbalového ihriska. Pribudlo tu osvetlenie, tribúna a oplotenie, taktiež nové striedačky. Celkovo si projekt vyžiadal takmer 63-tisíc eur, pričom dotácia kraja predstavuje 20-tisíc eur.

V obci Sveržov sa vďaka dotácii (viac ako 28-tisíc eur) z Výzvy pre región zrekonštruovalo ihrisko pri miestnej základnej škole. Staré asfaltové ihrisko sa zmenilo na multifunkčné s umelou trávou, novým oplotením a osvetlením.

Koncom októbra sa začalo realizovať prestrešenie ľadovej plochy vo Svidníku. Práce by mali byť hotové za deväť mesiacov , pričom preinvestovať by sa tu malo viac ako 1,3 mil. eur. Z tejto sumy získalo mesto z externých zdrojov 700-tisíc eur, jedným z nich je aj dotácia PSK vo výške 150-tisíc eur. „Spomínané projekty sú len malá časť športových zámerov, ktoré sa mohli zrealizovať alebo sa ešte práve realizujú, vďaka krajským poslancom a dotácii z Výzvy pre región. V rámci podprogramu Podpora výstavby a športovísk v PSK len v tomto roku dostali zelenú projekty 32 žiadateľov, medzi ktorých sa prerozdelilo vyše 1,1 mil. eur,“ dodal Majerský.

Zdroj: PSK

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

No video found

Youtube Gallery: Video List and Theme not found.