máj 09, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

V programoch Šport, Kultúra a Sociálne služby

Prvý tohtoročný balík peňazí do regiónov z krajských dotačných výziev dnes odklepli poslanci Prešovského samosprávneho kraja. Celkovo podporili 478 žiadostí v celkovej hodnote 1,28 milióna eur. A to v rámci Výzvy Mikroprogram PSK. Krajskí poslanci schválili na svojom pondelkovom (3.5.) zasadnutí 1,28 milióna eur na projekty v regiónoch kraja. Dotácie vo Výzve Mikroprogram PSK rozdelili pre zámery v troch programoch, a to Šport, Kultúra a Sociálne služby. „Tento program funguje aj vďaka poslancom a súhre toho, že sme pustili peniaze aj pre menšie projekty, či už sú to kultúrne, športové či zo sociálnej oblasti . Celkovo sme podporili 478 projektov. Som presvedčený, že tieto dotácie naozaj pomôžu v určitom slova zmysle rozhýbať život v týchto oblastiach v jednotlivých okresoch, obciach a mestách. Som rád, že sme takúto formu podpory nezastavili a môžeme pomôcť aj v odľahlých častiach nášho kraja,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Najviac financií sa ušlo kultúre. Kraj podporil až 286 žiadostí v celkovej výške viac ako 719-tisíc eur. Dotačný balík žiadatelia využijú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych i sakrálnych pamiatok, takisto na ich opravu a údržbu. Ale tiež na nehmotné kultúrne dedičstvo, teda na usporiadanie kultúrnych podujatí, rovnako na podporu folklórnych súborov a skupín či na edičnú činnosť.

V programe Šport bolo úspešných 163 žiadostí v celkovej hodnote takmer 473-tisíc eur. Podporené boli projekty zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovísk, ale aj ich opravu a údržbu či vybavenie hnuteľným majetkom. Financie využijú žiadatelia tiež na usporiadanie športových podujatí a na reprezentáciu kraja na športových podujatiach európskeho a svetového charakteru, konaných na Slovensku.

Celkovo 29 zámerov dostalo zelenú v programe Sociálne služby. A to v celkovej výške viac ako 87-tisíc eur. Vďaka dotácií zrekonštruujú, zmodernizujú a opravia úspešní žiadatelia, teda neverejní poskytovatelia, zariadenia sociálnych služieb. A to vrátane ich vybavenia hnuteľným majetkom, nákupom materiálno-technického vybavenia či technických zariadení a pomôcok na zlepšenie manipulácie s fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Do Výzvy Mikroprogram PSK bolo celkovo doručených 592 žiadostí, z toho nesplnilo kritéria výzvy 17 žiadostí a nebolo podporených 114 žiadateľov. Dohromady tak bolo podporených 478 projektov.

Zdroj: Lea Heilová, PSK

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo