september 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

102 veľkoobjemových kontajnerov

Foto: archív TV7 Foto: archív TV7

Vo štvrtok 17. septembra sa v Prešove začína jesenné upratovanie, ktoré potrvá do 13. októbra.

Technické služby mesta Prešov, a.s., (TSmP) pristavia vo vybraných lokalitách spolu 102 veľkoobjemových kontajnerov (VOK). Kontajnery sú určené na zber objemného odpadu z domácností a verejných priestranstiev, ako napríklad nábytok, koberce, matrace, vyradená sanita. Ako upozorňuje Ingrid Mihaľová z oddelenia obchodnej stratégie a legislatívy TSmP, do kontajnerov sa nemá vkladať biologicky rozložiteľný odpad – konáre, tráva, lístie, opadané ovocie či zvyšky zeleniny. „Tento odpad môžu obyvatelia položiť vedľa kontajnera, alebo doviezť na naše zberné dvory,“ vysvetľuje. Špeciálnu kategóriu predstavuje nebezpečný odpad, medzi ktorý patria akumulátory, autobatérie, žiarivky či obaly z farieb. Ten treba odviezť priamo na zberný dvor. „Do kontajnerov nepatrí ani elektroodpad. Prosíme obyvateľov, aby využili našu novú službu, bezplatný zber elektroodpadu priamo z domácností. Prvý takýto zber sa v Prešove uskutoční už 26. septembra,“ pripomína Ingrid Mihaľová.

Harmonogram jesenného upratovania je rozdelený na štyri cykly. Ten prvý sa začína vo štvrtok 17. septembra v lokalitách Šidlovec, Dúbrava, Rúrky, Vydumanec-Cemjata a Sídlisko II. O týždeň neskôr, 24. septembra, budú VOK rozmiestnené v meste a jeho širšom centre. V tretej etape, od 1. októbra, budú kontajnery k dispozícii v Nižnej Šebastovej, na sídlisku Šváby a Solivare. V poslednom cykle, od 8. októbra, nájdu kontajnery obyvatelia v lokalitách Sídlisko III, sídlisko Sekčov a Šváby. Konkrétne miesta osadenia VOK sú zverejnené na webovej stránke TSmP. Veľkoobjemové kontajnery budú na každom mieste pristavené kým sa nenaplnia, maximálne však šesť dní.

Službu veľkoobjemových kontajnerov, do ktorých môžu umiestniť neskladný odpad, obyvatelia mesta pravidelne využívajú. Ako potvrdila Ingrid Mihaľová, pred rokom do kontajnerov priniesli viac ako 318 ton objemného odpadu a 17,4 tony konárov. Na jar TSmP napočítali takmer 328 ton odpadu a 15,5 ton konárov. Podobné čísla očakávajú Technické služby aj pri tomto upratovaní.

Okrem veľkoobjemových kontajnerov a zberu elektroopadu priamo z domácností môžu občania nášho mesta štandardne počas celého roka odpad uložiť na dvoch zberných dvoroch v Prešove – na Bajkalskej 33 alebo Jesennej 3. Otvorené sú od pondelka do soboty osem hodín – od 9.00 do 17.00 hodiny.

KALENDÁR ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ od 17.9.2020 do 13.10.2020

I. cyklus od 17.09.2020:

Lokalita Šidlovec a Dúbrava

K Okruhliaku – Pod dubom

Šidlovská 19

Jahodová 37

Orgovánová 38 - na okraj cesty ku lesu

Jánošíkova, za mostíkom

Ružová 2

Pod Skalkou

Dúbravská 30, pri kaplnke

Dúbravská, konečná MHD

Severná 2 – parkovisko

Spolu pristavených VOK: 10 ks

 

Lokalita Rúrky

Na Rúrkach, obratisko MHD

Na Rúrkach 16

Spolu pristavených VOK: 2 ks

 

Lokalita Vydumanec-Cemjata

Vydumanec, prvá zastávka MHD

Cemjata – Jelenia

Spolu pristavených VOK: 2 ks

 

Lokalita Sídlisko II

Bachingerovka – koniec ulice

M. Čulena 48

Odborárska – pred ZŠ

Nábrežná, v blízkosti tenisových kurtov

Kollárova, konečná MHD

Horárska 1

Čsl. armády 9 – 15,do dvora

Októbrová – ZŠ Čsl. armády (tráva)

Turistická k objektu trafostanice

Fučíkova 9 – tráva trojuholník

Pod Kalváriou, pri Exercičnom dome

Pod Kamennou baňou 23 – oproti

Spolu pristavených VOK: 12 ks

Celkom pristavených VOK za I. cyklus: 26 ks

 

II. cyklus od 24.09.2020:

Lokalita Mesto

Sídlisko duklianskych hrdinov 10

17. novembra 94 – 100 vnútroblok

17. novembra 162 – 164

Sedliackeho povstania, parkovisko

križovatka Železničiarska – Záborského

križovatka T. Ševčenka – Štefánikova

T. Ševčenka 22-24

Zápotockého 3 – 5

Kúpeľná 7 – 9

Pavlovičovo námestie 42, parkovisko

Pavlovičovo námestie 29 – za BD

Štúrova 19 – 21, vnútroblok

križovatka Janouškova – Mudroňova

Janouškova 7 – 17

Wolkerova 13

Záhradná 37-Levočská 19-25 vnútroblok

Sabinovská – Kotrádova, roh ulice

križovatka Jesenského – Bezručova

Bezručova 8

Lesík delostrelcov, K amfiteátru 3, roh parku

Grešova 16 – Vajanského 2 – do podchodu

Plzenská 13 – 17 (pri stojisku kontajnerov)

križovatka Krížna - Západná

Vodárenská 20

križovatka Burianova – Moyzesova

Šafárikova 21 – Rumanova 11

Moyzesova, parkovisko za Vežou

Celkom pristavených VOK za II. cyklus: 27 ks


III. cyklus od 01.10.2020:

Lokalita Nižná Šebastová

Slánska 37 - 39

Slánska 18 – pri kaštieli

Vodná – Potočná

Rybárska – koniec slepej ulice

Nová 28

Družstevná 21

Pažica 3

Poľná, pri transformátore

Spolu pristavených VOK: 8 ks

 

Lokalita Sídlisko Šváby

Janáčkova – stred ulice

Royova – Soľná

Urxova - koniec ulice

Švábska 26-36 /parkovisko/

Švábska 51

Jiráskova

Švábska 71 – k bočnej stene bytového domu

Spolu pristavených VOK: 7 ks

 

Lokalita Solivar

Padlých hrdinov – garáže

Zlatobanská – Banícka

Solivarská, pri kostole

Ľ. Podjavorinskej, roh ulice

križovatka Pod Hrádkom – Suvorovova

Gápľová 48

križovatka Smetanova – Palárikova

križovatka Okrajová –Kraskova

Spolu pristavených VOK: 8 ks

Celkom pristavených za III. cyklus: 23 ks

 

IV. cyklus od 08.10.2020:

Lokalita Sídlisko III

Prostějovská 22

Prostějovská 103, pod Bikošom

Mirka Nešpora 16 - 20

Mirka Nešpora 27

Mirka Nešpora 41, parkovisko

Mukačevská 14

parkovisko A. Prídavka 28-30 (kúpalisko)

Volgogradská 4

Volgogradská 68

Tehelná 5 - VSD

Vlada Clementisa 6 - 10

Spolu pristavených VOK: 11 ks

 

Lokalita Sídlisko Sekčov

Višňová – Dubová, parkovisko

Bernolákova, garáže

Oravská – Dargovská, parkovisko

Šoltésovej 7- 8

L. Novomeského 8 -12

Ďumbierska 16 -18

Ďumbierska 28 - parkovisko

Vihorlatská 16 – parkovisko vnútroblok

Magurská 21

Jurkovičova 1 – 2

A. Matušku 1, vedľa stojiska kontajnerov

P. Horova 11, vedľa stojiska kontajnerov

Spolu pristavených VOK: 12 ks

 

Lokalita Šalgovík

Sekčovská – Kamenná (ku tlačiarni)

Sekčovská 54 – parkovisko

Pod Šalgovíkom, križovatka

Spolu pristavených VOK: 3 ks

Celkom pristavených VOK za IV. cyklus: 26 ks

Zdroj: TsMP

Naposledy zmenené streda, 16 september 2020 07:21
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo