september 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: archív TV7 Foto: archív TV7

RVPS Prešov nariadila opatrenia na zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov nariadila opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu. Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu vymedzila na katastrálne územia blízkych obcí.

RVPS Prešov nariadila opatrenia na zabránenie šírenia nákazy moru včelieho ploduRVPS Prešov informuje chovateľov včiel o klinickom náleze moru včelieho plodu, ktorý bol potvrdený laboratórnym vyšetrením vzorky včelieho plástu. Zároveň vyhlásila za ohnisko nákazy stanovisko včelstiev na včelnici v katastri obce Dulova Ves. Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu vymedzila RVPS Prešov na oblasť 3 km okolo ohniska a zahŕňa katastrálne územia obcí Dulova Ves, Záborské, Kokošovce, Ruská Nová Ves, Prešov - k.ú. Solivar, Haniska, Petrovany.

V tejto súvislosti RVPS Prešov v rámci opatrení zakazuje presuny včelstiev (aj odložencov a zmetencov), matiek, včelárskych zariadení v ohnisku, ochrannom pásme, z ochranného pásma a do ochranného pásma, a do ohniska. Rovnako sa zakazuje predaj a použitie medu a včelích produktov na včelárske účely, aj včelárskych pomôcok majiteľmi včelstiev nachádzajúcich sa v ochrannom pásme nákazy, a to počas trvania pozorovacej doby.

Riaditeľ RVPS Prešov MVDr. Vladimír Gašpar nariadil chovateľom včiel všetky prázdne úle v ochrannom pásme, ako i včelárske pomôcky a predmety dôkladne mechanicky vyčistiť a dezinfikovať, vrátane dezinfekcie včelárskej obuvi a odevu. Je potrebné dezinfikovať aj pôdu pod a pred letáčmi včelstiev (10-20% roztokom haseného vápna), ďalej zabezpečiť dezinfekciu stabilných včelínov, kočovných vozov, napájadiel a všetkého kovového materiálu opálením plameňom a následnou dezinfekciou 5% horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného.

Je taktiež potrebné zabezpečiť klinické prehliadky včelstiev v ochrannom pásme prostredníctvom poverených asistentov úradného veterinárneho lekára pre rok 2020. V prípade, že sa objaví podozrenie na mor včelieho plodu, treba zabezpečiť odber vzorky včelieho plástu v stanovenom rozsahu a počte pre laboratórnu diagnostiku a každý prípad podozrenia vzniku nákazy u včiel bezodkladne nahlásiť RVPS Prešov.

Mor včelieho plodu patrí medzi nebezpečné nákazy včelieho plodu. Včelstvá napadnuté touto nákazou nie je možné liečiť. Za nedodržania povinností nariadených orgánom veterinárnej správy v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt tejto choroby môže byť uložená pokuta až do výšky 1000 eur.

 

Zdroj: mesto Prešov

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo