september 28, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Prešovské materské a základné školy rozširujú prevádzkový čas

Materské školy majú jednotný prevádzkový čas od 6:30 do 16:30. Základné školy si nastavili prevádzkový čas podľa svojich možností a potrieb maximálne na 10 hodín denne. Od 15.06.2020 otvárajú svoje brány aj základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.

Zároveň sú zrušené maximálne počty detí alebo žiakov v skupinách. Školy a školské zariadenia pri umiestňovaní detí a žiakov musia zohľadňovať svoje kapacitné, priestorové, personálne a stravovacie možnosti. V prípade, že záujem rodičov alebo zákonných zástupcov prekračuje vyššie uvedené možnosti školy, zriaďovateľ odporúča rozšíriť kapacitu detí v materských školách podľa týchto kritérií:

- deti, ktoré od 1. septembra 2020 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku,
- deti rodičov, ktorí musia chodiť do práce (byť fyzicky prítomný na pracovisku),
- deti samoživiteľov
- ostatné deti.

Prevádzka škôl a školských zariadení sa bude realizovať naďalej za dodržiavania určených hygienických, epidemiologických a bezpečnostných pravidiel. Organizácia a prevádzka škôl bude prispôsobená priestorovým, personálnym a materiálno – technickým možnostiam danej školy tak, aby boli dodržané odporúčané pokyny z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu verejného zdravotníctva SR. Od 22.06.2020 nastúpia do škôl aj žiaci 6. – 9. ročníka. Pre žiakov základných škôl, ktorí do školy nenastúpia bude naďalej zabezpečené vzdelávanie online formou.

Od 01.07.2020 bude pre deti otvorené ABC Centrum voľného času na Októbrovej 30, Prešov, ktoré má pre deti pripravené prímestské tábory a organizuje sústredenia záujmových skupín. Ponuka prímestských táborov je zverejnená na web stránke ABC CVČ Prešov a v najbližších dňoch bude zverejnená aj na web stránke mesta Prešov.

Školy, školské zariadenia a centrum voľného času zabezpečia, aby rodičia a zákonní zástupcovia mali včas presné a zrozumiteľné informácie o postupe pri nahlasovaní dieťaťa alebo žiaka do školy a školského zariadenia, a taktiež informáciu o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa alebo žiaka do školy a školského zariadenia.

Zdroj: Mesto Prešov

Naposledy zmenené nedeľa, 21 jún 2020 09:59

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo