jún 05, 2020

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tisíc hektárov pôdy v hodnote približne 14 miliónov eur

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Štát očakáva ďalší rozsudok v spore voči spoločnosti Slanské lesy, s.r.o.

Slovenský pozemkový fond a LESY SR čakajú na rozhodnutie v konaní vedenom na Okresnom súde Košice – okolie  voči spoločnosti Slanské  lesy, s.r.o. Ide o pokračovanie série konaní, v ktorých už čiastočne súdy rozhodli, že lesy a poľnohospodárska pôda, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. so sídlom v Trebišove získala na základe notárskeho osvedčenia o vydržaní, nepatria tejto spoločnosti ale štátu. V prospech Slovenskej republiky už bolo rozhodnuté o parcelách v hodnote najmenej 45 miliónov eur. Svedčí o tom zápis v katastri nehnuteľností. „Stalo sa tak po ukončení všetkých súdnych sporov po dobe vyše 20 rokov. Môžeme povedať, že Slovenská republika bola v tomto konaní úspešná,“ tvrdí Adriana Šklíbová, generálna riaditeľka Slovenského pozemkového fondu.

V aktuálne pribiehajúcom konaní má okresný súd rozhodnúť o častiach parciel, ktoré spoločnosť Slanské lesy, s.r.o. podvodným konaním zlúčila do ďalších parciel. „Tieto parcely už Slovenská republika vydala v rámci reštitučného konania jednotlivým fyzickým osobám či pozemkovým spoločenstvám. Boli v nich teda zlúčené aj štátne parcely, ktorých vlastníctva sa v tomto vylúčenom konaní Slovenská republika domáha,“ vysvetľuje Adriana Šklíbová s tým, že vo veci bolo podané aj trestné oznámenie, na základe ktorého bol konateľ spoločnosti Slanské  lesy, s.r.o. obvinený pre záväzný zločin podvodu v štádiu pokusu.

V prebiehajúcom konaní ide o nehnuteľnosti o rozlohe viac ako 1 000 hektárov v hodnote približne 14 miliónov eur. „Konanie pokračuje a v krátkej dobe očakávame rozsudok v prospech Slovenskej republiky,“ dodáva generálna riaditeľka SPF.

Zdroj: Mgr. Martin Kormoš, hovorca Slovenského pozemkového fondu

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo