december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a 30. výročia Nežnej revolúcie odovzdal rektor Prešovskej univerzity v Prešove (PU) Peter Kónya podpredsedom akademických senátov za študentskú časť Bronzovú medailu. Medaila je symbolickým vyjadrením úcty všetkým študentom, ktorí boli dôležitými aktérmi veľkého prevratu v novembri 1989.

Prešovská univerzita si výročie Nežnej revolúcie pripomína sériou podujatí organizovaných na pôde univerzity v priebehu celého mesiaca. Jednou zo sprievodných akcií bolo aj ocenenie a poďakovanie študentom formou Bronzovej medaile, ktorú si z rúk rektora prevzalo celkovo 8 študentov, reprezentujúcich osem fakúlt  univerzity. „Chcem zdôrazniť, že ste to najmä vy, mladí ľudia, ktorí máte už od mladosti možnosť zoznámiť sa s výdobytkami a výhodami, ktoré priniesla Nežná revolúcia. Či už je to sloboda vyjadrovania, slobodný výber vysokej školy, cestovanie do zahraničia, ako aj celkom iné možnosti pre svoje uplatnenie po skončení štúdia, aké boli pred revolúciou,“ prihovoril sa senátorom rektor univerzity Peter Kónya,  vyzdvihujúc úlohu študentov v novembri 1989.
„Toto vyznamenanie berte ako ocenenie jednak vašej práce v akademických senátoch, za to že hájite záujmy študentov, ich požiadavky i nálady, ako aj ocenenie a vzdanie úcty všetkým študentom od roku 1989 na našej univerzite, ktorí sa významný spôsobom podieľali na novembrových udalostiach prinášajúcich zmenu v našej spoločnosti,“ pokračoval rektor.

Foto - Marcel Mravec, AVS CCKV PU

V mene prítomných senátorov sa pri preberaní ocenenia prihovoril aj doktorand Inštitútu politológie Filozofickej fakulty: „Dnes si pripomíname nielen 30. výročie Nežnej revolúcie, ale pripomíname si aj udalosti z novembra 1939, kedy boli nacistickými vojskami surovo potlačení študenti, ktorí protestovali a nesúhlasili s totalitným režimom. Kým v roku 1989 sme bojovali proti komunistickej nadvláde, tak rok 1939 bol protestom proti fašistickej a nacistickej ideológii. A preto je moja prosba ako zástupcu študentov v akademickom senáte tá, aby sme už nikdy nedali priestor žiadnemu extrémizmu, či už pravicovému alebo ľavicovému,“ uviedol Matúš Žac, ktorý zároveň prítomných študentov vyzval, aby vždy konali demokraticky. V rámci svojho vystúpenia sa Žac poďakoval vedeniu univerzity a jednotlivých fakúlt, že sú dnes študenti vnímaní ako rovnocenní partneri, čo vidieť aj na práci v akademických senátoch.

Spomienkové stretnutie pri soche Prešovská sloboda

V obdobnom duchu sa v mene študentov univerzity prihovoril Matúš Žac aj na podujatí, ktoré zorganizovali študenti v podvečer 17. novembra pri soche Prešovská sloboda nachádzajúcej sa v areáli univerzity. Študentskej spomienky sa pri symbolickom zapálení sviečky zúčastnilo takmer  50 študentov. V rámci stretnutia sa uskutočnilo aj performance univerzitného študentského divadla pod taktovkou prof. Karla Horáka. „Ďakujem vašim rodičom, aj vám, študentom, ako pokračovateľom ich odvahy kráčať dopredu, boriť sa v problémoch a hľadať pravdu,“ vyzdvihol na spomienkovom stretnutí prorektor PU Gabriel Paľa, ktorý bol roku 1989 v štrajkovým výbore študentov. „Želám vám, aby vo vás stále dýchal duch odvahy, aby ste hľadali pravdu, samozrejme bez zbraní a násilia, agresivity s čistým štítom, láskou a  porozumením,“ ukončil stretnutie prorektor, ktorý následne prečítal na počesť výročia vlastné verše  s názvom Čakanie na anjela.

Foto - spomienkové stretnutie pri soche slobody: @petinoh

Ďalšie podujatia pod taktovkou univerzity

Akcie, ktoré si pripravila univerzita pri príležitosti pripomenutia novembrových udalostí, budú pokračovať 19. novembra. Sprievodným podujatím bude študentská charitatívnu akciu "Deň dobrého srdca", ktorá sa počas celého dňa bude konať na pôde Fakulty zdravotníckych odborov (FZO) PU. Táto dobrovoľná finančná zbierka pre onkologických pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove je zároveň spojená so študentskou kvapkou krvi, ktorá sa bude rovnako realizovať v  priestoroch FZO.
Dňa 20. novembra sa na PU pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie uskutočnia až tri diskusie. Na podnet študentov univerzitných médií sa pod taktovkou Inštitútu slovakistiky a mediálnych FF o 10:40 hod. v Univerzitnej knižnici PU uskutoční študentská beseda: Novembrová univerzita s hosťami J. Rusnákom, J. Sipkom a J. Sabolom. Hudobným hosťom podujatia bude prešovský pesničkár Edo Klena.
O 15:00 hod. bude univerzitná knižnica zároveň hostiť Valéra Mikulu, ktorý vystúpi s prednáškou Dominik Tatarka, život v diele (s presahom k Novembru 1989), spojenú s prezentáciou trojdielneho Výberu z jeho textov.
Na rektoráte PU sa v daný deň v čase od 9.45 – 11.15 hod. uskutoční i diskusia (P. Himič, M. Ondirko, Ľ. Krajňá) s názvom November ’89 očami priamych účastníkov, ktorá bude spojená s premietaním autentickej videonahrávky. Jej organizátorom je Centrum výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty PU a Študentské divadlo PU.
Sériu besied uzatvorí dňa 26. novembra diskusia: Odkaz nežnej revolúcie súčasnému človeku (J. Vrábeľ ml.) na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte pod záštitou Katedry aplikovanej edukológie.

Zdroj: PU, Anna Polačková


Súvisiace položky (podľa značky)

  • PU slávnostne otvorila 26. akademický rok PU slávnostne otvorila 26. akademický rok

    V historickej budove PKO Čierny orol sa dnes uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, zvolané pri príležitosti otvorenia 26. akademického roka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v jej novodobej histórii.

  • 10. výročie logickej olympiády 10. výročie logickej olympiády

    bľúbená súťaž intelektovo nadaných žiakov s názvom Logická olympiáda má za sebou desať súťažných ročníkov.

  • Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva

    Prešovská univerzita v Prešove (PU) v rámci implementácie projektu schémy Interreg zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom bola na fakulte zrekonštruovaná jedna z ául v hodnote takmer 60 tis. eur.