jún 30, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Varujú pred kultúrou konzumu a vyhadzovania

Foto: ilustračné archív TV7 Foto: ilustračné archív TV7

Environmentálna subkomisia Konferencie biskupov Slovenska sa pridáva k hlasom, ktoré upozorňujú na klimatické zmeny.

Komisia zároveň varuje pred negatívnymi následkami klimatickej zmeny, na výrazný pokles biodiverzity, na rozvoj kultúry konzumu a vyhadzovania, kde vec či pôžitok je viac ako vzťah. My ľudia, ako slobodné a rozmýšľajúce bytosti sme zodpovední za tento vývoj, za svoj postoj k ostatným vrátane budúcich generácií, ako aj k prírode a životnému prostrediu okolo nás.
Pápež František vo svojej encyklike o starostlivosti o náš spoločný domov Laudato Si (26) píše: „... a snažia sa iba zredukovať niektoré negatívne vplyvy klimatických zmien. Mnohé príznaky však naznačujú, že tieto vplyvy môžu byť stále horšie, ak budeme pokračovať v súčasných modeloch výroby a spotreby. Preto sa stal naliehavým a bezodkladným rozvoj politiky, ktorá by v budúcich rokoch radikálne znížila emisie oxidu uhličitého a ostatných znečisťujúcich plynov, napríklad nahradením fosílnych palív a rozvojom obnoviteľných zdrojov energie.“  Dodáva, že možno sledovať istý, no nie dostatočný pokrok:  „že v niektorých krajinách sa zaznamenal pokrok, ktorý začína byť významný, aj keď ešte zďaleka nedosahuje zásadné proporcie... Tieto dobré postupy však ešte ďaleko nie sú všeobecné“ (Ls 26) „

Možnosti sú reálne. Preto vyzývame všetkých ľudí za aktívny prístup k riešeniu týchto spoločných problémov. V každodennom živote presadzujeme dobrovoľnú skromnosť, uprednostňujeme nízko-emisnú dopravu, obnoviteľné zdroje energií, predchádzame vzniku odpadov, konzumujeme predovšetkým lokálne a sezónne potraviny, chránime vodné zdroje a prírodné ekosystémy.
Žime tak, aby sa aj deti našej i ďalších generácií mohli tešiť z krásy prírody okolo nás a dobrým vzťahom medzi nami. Len spoločnými silami môžeme ochrániť Božie stvorenstvo okolo nás. Nie je totiž možné chrániť ľudský život bez toho, aby sme zároveň nechránili prostredie do ktorého vstupuje a v ktorom jestvuje.            

Zdroj a kontakt: Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita
Predseda Environmentálnej subkomisie Konferencie biskupov Slovenska

Naposledy zmenené piatok, 04 október 2019 09:11
Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo