december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Detský športovo-vzdelávací tábor, ktorý organizuje Fakulta športu (FŠ) Prešovskej univerzity v Prešove sa z roka na rok teší veľkej obľube.

Počas 4 týždňov sa v ňom vystrieda vyše 180 detí, ktoré majú vzťah k športu a záujem skúšať nové pohybové aktivity.

Už po ôsmy raz zorganizovali pedagógovia a študenti z FŠ pre deti vo veku od 6-11 rokov športový tábor Šporťáčik realizovaný formou denného stacionára. Jeho cieľom je ponúknuť deťom široké spektrum pohybových činností, ktoré ich budú motivovať, baviť a zároveň podporia rozvoj ich fyzickej, ale aj psychickej stránky osobnosti. „Pri posudzovaní pohybovej aktivity detí je potrebné brať do úvahy, že patria k pohybovo najaktívnejším segmentom populácie. Deti majú biologickú potrebu byť spontánne aktívne. Pokiaľ objem ich pohybovej aktivity presiahne 60 minút za deň, možno očakávať aj zdravotný efekt,“ bližšie vysvetlila Lenka Tlučáková, prodekanka pre vedu a rozvoj FŠ.      


Zaujať, zabaviť a niečo nové naučiť zvedavé deti v priebehu jedného týždňa nie je vôbec jednoduché. Animátori si pre účastníkov Šporťáčika pripravili rôznorodé pohybové aktivity a hry, ktoré sú dopĺňané o prednášky zamerané na poskytovanie prvej pomoci, históriu športu, ale aj jej súčasnosť. „Aj tento rok sme pre deti pripravili nové aktivity. Tradičné športové hry a pohybové aktivity sme doplnili o tie menej známe, ako sú napríklad ringo, ringet, ogo, florbal, bedminton, stolný tenis, intercross, indiaca. Pripravili sme taktiež úplne nové aktivity v podobe slicke line a zábavnej hry spickeball rozvíjajúcej rýchlosť a reakciu detí,“  priblížil Pavol Čech, odborný asistent FŠ, ktorý daný projekt koordinuje. Ako doplnil, na zvládnutie zložitých pohybových štruktúr v konkrétnych športoch je potrebné dokonalé ovládanie pohybových zručností, medzi ktoré patrí napríklad hádzanie a chytanie, kotúľanie, šplhanie, skákanie, chôdza a beh, či plazenie. „Osvojovanie i týchto motorických zručností je predpokladom pre rozvoj pohybových schopností, a to isté platí aj opačne,“ uzavrel Čech.Šporťáčik, ktorý je zárukou efektívneho trávenia voľného času, správnej motivácie k pohybu a zdravému životnému štýlu, tradične prebieha v štyroch týždňových turnusoch. Ten prvý začal 15. júla a posledný vyvrcholí 9. augusta.

Zdroj: Anna Polačková

Naposledy zmenené utorok, 23 júl 2019 09:38

Súvisiace položky (podľa značky)

  • PU slávnostne otvorila 26. akademický rok PU slávnostne otvorila 26. akademický rok

    V historickej budove PKO Čierny orol sa dnes uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, zvolané pri príležitosti otvorenia 26. akademického roka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v jej novodobej histórii.

  • 10. výročie logickej olympiády 10. výročie logickej olympiády

    bľúbená súťaž intelektovo nadaných žiakov s názvom Logická olympiáda má za sebou desať súťažných ročníkov.

  • Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva

    Prešovská univerzita v Prešove (PU) v rámci implementácie projektu schémy Interreg zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom bola na fakulte zrekonštruovaná jedna z ául v hodnote takmer 60 tis. eur.