december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Posvätili obnovený interiér chrámu

Foto: Peter Malcovský Foto: Peter Malcovský

V Prituľanoch 7. júla humenský vikár otec Martin Zlacký, posvätil obnovený interiér chrámu sv. Kozmu a Damiána.

Na úvod ho pred vchodom do chrámu privítal starosta obce Jozef Sivák. Nasledovala modlitba požehnania a svätá liturgia za účasti kňazov z okolitých farností.

V homílii otec vikár vychádzal z evanjelia o uzdravení stotníkovho sluhu, ktorý prichádza a prosí Ježiša o uzdravenie svojho sluhu. Otec vikár poukázal na patrónov chrámu, ktorý tiež iba cez modlitbu uzdravovali chorých. Tým sme boli povzbudení k modlitbám jedny za druhých.
V závere slávnosti, správca farnosti otec Peter Malcovský, poďakoval všetkým veriacim za ich obetavosť a úsilie pri obnove chrámu. Veriaci z veľkej časti obnovili chrám z vlastných prostriedkov.

Zdroj: Marcela Malcovská

Naposledy zmenené utorok, 09 júl 2019 12:18