december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Študentskou hymnou Gaudeamus igitur 8. júla Prešovská univerzita v Prešove slávnostne otvorila 12. ročník Prešovskej detskej univerzity.

Počas celého týždňa čaká na malých vysokoškolákov bohatý program v podobe zážitkového vzdelávania.

Už tradične druhý prázdninový týždeň zaplní priestory univerzity vyše 300 zvedavých detí nielen z okolia Prešov a Košíc, ale aj zo vzdialenejších regiónov Slovenska, ktoré v sebe nosia túžbu poznávať. Aj počas tohtoročnej PDU budú deti rozdelené do dvoch študijných skupín „bakalárček“ (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ) a „magisterček“ (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. zodpovedajúcich tried 8-ročných gymnázií), pričom vyučovanie potrvá od pondelka do piatku, každý deň od 8:00 do 16:00 h. „Malí vysokoškoláci budú spoločne s lektormi – univerzitnými pedagógmi a študentmi, ako aj pozvanými osobnosťami z oblasti vedy a kultúry hľadať odpovede na otázky ako: Viete, čo znamenajú slová „anima“ a „psyché“? Prečo sa vraví, že oči sú okná do duše? Čo sa deje v ľudskej mysli? Ako poznávame svet a akú úlohu majú v našich životoch emócie? Aké sú hranice nášho poznania? Na čo sa zameriavajú vedné odbory, ktoré sa ľudskej duši venujú?,“ priblížila Adela Mitrová, jedna z hlavných koordinátoriek PDU z Pedagogickej fakulty PU. Zároveň dodala, že každý z predchádzajúcich ročníkov detskej univerzity mal svoju tému, ten tohtoročný nesie názov Zákutia duše. „V tele každého z nás sídli to, čo myslí a cíti a čomu hovoríme duša. Budeme teda spoločne pátrať po tom, čo všetko sa v nej môže ukrývať,“ vysvetlila Adela Mitrová.


„V tomto roku sa na študijný program magisterček zapísalo 144 dievčat a chlapcov“,  uviedla Lenka Pasternáková, riaditeľka Ústavu pedagogiky, andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied PU. Ako doplnila, magisterčekovia si budú môcť vyskúšať tvorivé písanie, dozvedia sa viac o tajomstvách nočnej oblohy, vzniku vesmíru, predsudkoch a stereotypoch, čakajú ich taktiež loptové hry, diagnostika klenby nohy, či spoznávanie zákutí ľudského tela. Bakalárčekovia, ktorých je tento rok dovedna 208, si zase budú môcť pozrieť ukážky z kynológie, zahrajú si netradičné hry, pozrú si bábkové divadlo, dozvedia sa o mytológii v súhvezdiach, vyskúšajú si sladké medovníkovanie alebo jazdu na koni. Z programu možno taktiež uviesť témy ako kyberšikana sa ma (ne)týka, božie tajomstvá, či filozofia ako starosť o dušu.

Špecifikom študijného programu PDU je to, že na prednášky vždy nadväzujú semináre - tvorivé dielne. Prednášky však malí vysokoškoláci absolvujú spoločne, pracovné dielne prebehnú v študijných skupinách, ktoré organizačne zabezpečujú študenti z jednotlivých fakúlt PU.
Študijný pobyt na univerzite začali malí vysokoškoláci slávnostnou imatrikuláciou. Na záver svojho štúdia vypracujú absolventskú prácu a na slávnostnej promócii za účasti rodičov dostanú diplom s udelením titulu „bakalárček“, resp. „magisterček“. Promócia bude sprevádzaná vernisážou detských umeleckých prác vytvorených počas celého univerzitného týždňa.

Prešovskú detskú univerzitu zabezpečuje Centrum celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU spolu s Kabinetom výskumu detskej reči a kultúry Pedagogickej fakulty v spolupráci s ostatnými fakultami PU. Počas dvanástich ročníkov absolvovalo PDU takmer 2500 detí.
 
Zdroj: Anna Polačková

Naposledy zmenené utorok, 09 júl 2019 09:30

Súvisiace položky (podľa značky)

  • PU slávnostne otvorila 26. akademický rok PU slávnostne otvorila 26. akademický rok

    V historickej budove PKO Čierny orol sa dnes uskutočnilo slávnostné zhromaždenie, zvolané pri príležitosti otvorenia 26. akademického roka Prešovskej univerzity (PU) v Prešove v jej novodobej histórii.

  • 10. výročie logickej olympiády 10. výročie logickej olympiády

    bľúbená súťaž intelektovo nadaných žiakov s názvom Logická olympiáda má za sebou desať súťažných ročníkov.

  • Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva

    Prešovská univerzita v Prešove (PU) v rámci implementácie projektu schémy Interreg zriadila Informačné centrum ochrany kultúrneho dedičstva, ktoré je situované v priestoroch Gréckokatolíckej teologickej fakulty (GTF) PU. Za týmto účelom bola na fakulte zrekonštruovaná jedna z ául v hodnote takmer 60 tis. eur.