december 02, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Zaslal na iné číslo účtu

Polícia v Prešove  vyšetruje  prípad podvodu, kde poškodený, ako majiteľ firmy utrpel škodu viac ako 3.700,-Eur.  Neznámy páchateľ zaslal poškodenému  mailom faktúru za vykonané práce, kde bolo ale uvedené  iné  číslo bankového účtu.  Toto si objednávateľ nevšimol a finančné prostriedky  v požadovanej výške na uvedený účet uhradil. Neskôr ale zistil, že hoci sa mail ako aj faktúra javili  ako patriace  spoločnosti, s ktorou už v minulosti obchodoval, nebolo tomu tak. 

Neznámy páchateľ tak od poškodeného vylákal viac ako 3.700,-Eur.