marec 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Najmenej vzdelaní obyvatelia obcí

ilustračný obrázok ilustračný obrázok

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“ prináša vzácne sondy do reality vzdelania a možnosti ďalšieho uplatnenia na trhu práce v SR.  Prinášame vám seriál zaujímavých informácii a zisteniach v štúdii.  


Najnižšia vzdelanostná úroveň medzi obcami prevládajú obce, ktoré sú situované na južnom Slovensku. Najvýraznejšie zaostávajú obce z okresov Revúca, Rimavská Sobota, Komárno, Veľký Krtíš a Lučenec. V okrese Revúca má až 57 percent obcí vzdelanostnú úroveň len od 46 do hodnoty 62. V okrese Rimavská Sobota je podiel takýchto obcí až 44 %. Medzi obce s najnižšou vzdelanostnou úrovňou patria Sútor, Kesovce, Dulovo, Radnovce. Na posledných priečkach možno takisto nájsť aj obce s obyvateľstvom z marginalizovaných komunít, a to: Lomnička, Jurské, Chminianske Jakubovany, Žehra, Jarovnice a Bystrany.

V obci Sútor má zo 649 obyvateľov až 441 základné vzdelanie, vysokoškolské nedosiahol nikto. V obci Kesovce žije 271 obyvateľov, z toho 179 má ukončenú len základnú školu, v obci Dulovo z 254 obyvateľov dosiahlo základné vzdelanie 145 a len jeden obyvateľ ukončil vysokú školu.
V obci Radnovce z 990 obyvateľov dosiahlo základné vzdelanie až 628 a žijú tu traja obyvatelia, ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie.

V obci Lomnička má z 3239 obyvateľov základné vzdelanie 1587, stredoškolské 401 obyvateľov a traja obyvatelia majú vysokú školu. Obec je mladá – priemerný vek obyvateľov je len 20,79 rokov a v obci žije až 1449 detí, v produktívnom veku je 1737 obyvateľov a len 53 obyvateľov dosahuje vek nad 65 rokov.

Podobná situácia je v obci Žehra, kde 2602 obyvateľov má v priemere len 24 rokov. Základné vzdelanie dosiahlo 1157 ľudí, stredoškolské 196 ľudí a vysokú školu má 35 obyvateľov obce.
Obec Bystrany je tiež vekom mladá. Priemerný vek obyvateľov je cez 25 rokov a sčítalo sa tu 3824 obyvateľov, z ktorých 2022 má len základné vzdelanie.
V obci Jarovnice sa sčítalo 7241 obyvateľov s priemerným vekom 22 a pól roka. Základné vzdelanie dosahuje 3729 obyvateľov. Obec má veľký podiel detí. Žije tu  3110 detí do 14 rokov, 3922 obyvateľov je v produktívnom veku a len 209 obyvateľov sú seniori nad 65 rokov.