marec 30, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Tradičný deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí (DOD) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove už roky patrí medzi vyhľadávané podujatia stoviek stredoškolákov, ktorí sa rozhodujú, na akú vysokú školu sa vyberú študovať.

11. ročník DOD sa na pôde univerzity uskutoční v stredu 8. februára a bude prebiehať v čase od 8:00 do 13:00 hod.
Začiatkom letného semestra sa na univerzite už tradične spája s Dňom otvorených dverí. Počas neho môžu uchádzači o štúdium spoznávať univerzitné priestory, učebne i laboratória, diskutovať so študentmi a učiteľmi, ale predovšetkým získať všetky informácie o štúdiu na jednom mieste. Súčasťou bohatého programu v budove Vysokoškolského areálu na Ul. 17. novembra 1 bude predstavenie 8 fakúlt a celouniveritných pracovísk, pričom priestor na prezentáciu budú mať aj študentské organizácie a univerzitné súbory.
Filozofická fakulta si pre svojich návštevníkov pripravila rôzne modelové hodiny a neformálne diskusie so študentmi v oblasti estetiky, filozofie, politológie a cudzích jazykoch, ako aj socioterapeutické aktivity vo forme ukážok techník zážitkovej formy výučby či psychodiagnostický workshop alebo historický kvíz. Možnosť vyskúšať si rôzne zábavno-edukačné hry a aktivity budú mať uchádzači o Pedagogickú fakultu, na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu zase zúčastniť sa viacerých vzorových prednášok z oblasti digitálneho marketingu, psychológie obchodu, ale tiež ekonomiky a cestovného ruchu.

Fakulta humanitných a prírodných vied ponúkne prehliadku laboratórií a prezentáciu prístrojov využívaných v molekulárno-genetickom výskume, demonštračné fyzikálne experimenty, zaujímavosti a nové objavy zo sveta rôznych organizmov ako i 3D technológie v geografickom výskume. Nebude chýbať ani praktická ukážka práce s univerzitným včelmajstrom.
Na Fakulte športu sa bude diskutovať o možnostiach získania trénerskej kvalifikácie zo zvolenej športovej špecializácie, o skĺbení štúdia popri aktívnej športovej kariére a účasti na kurzoch i zahraničných pobytoch. Záujemcovia sa budú môcť taktiež zúčastniť prehliadky plavárne, posilňovne, telocvične či špecializovaných učební. Fakulta zdravotníckych odborov má nachystanú prezentáciu študijných programov, ako je ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, urgentná zdravotná starostlivosť, dentálna hygiena, fyzioterapia, rádiologická technika a laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.
Gréckokatolícka teologická fakulta ponúkne prezentáciu písania ikon, výrobu čotiek a tiež prezentáciu elektronických náramkov používaných pri monitorovaní odsúdených na slobode. Praktickú ukážku drevorezby a ukážku ikon má pripravenú aj Pravoslávna bohoslovecká fakulta, ktorá odprezentuje svoje rozmanité študijné programy a publikačnú činnosť. Možnosti štúdia predstaví aj Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín so zameraním na Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, maďarského jazyka a kultúry a Ústav rómskych štúdií, nebude chýbať ani vedomostný kvíz či zaujímavosti z rusinistiky.

Popri predstavení fakúlt sa na pôde univerzity bude odohrávať aj sprievodný program, v rámci ktorého vystúpi Vysokoškolský folklórny súbor Torysa, študentské divadlo, vysokoškolský komorný orchester Camerata academica a miešaný spevácky zbor Nostro Canto. Atmosféru podujatia dotvorí aj vystúpenie Zboru svätého Romana Sladkopevca a skupiny Anastasis Gréckokatolíckej teologickej fakulty, Zboru Pravoslávnej bohosloveckej fakulty a spev rusínskych a šarišských ľudových piesní v podaní študentov Pedagogickej fakulty.
Bližšie informácie s detailným programom sú dostupné na: https://www.unipo.sk/dod/

Prešovskej univerzite sa za posledné obdobie podarilo nielen zastaviť pokles študentov, ale v tomto akademickom roku zaznamenala o 15 % viac prihlášok o štúdium než vlani. Aktuálne na PU študuje 8360 študentov.


Zdroj: Anna Polačková