november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vladimír Ossif v Krajskej galérii

Dvaja prešovskí rodáci, maliar Vladimír Ossif a kurátorka Katarína Bajcurová, po prvýkrát v spoločnom tandeme, pripravili pre Krajskú galériu v Prešove výber z najnovšej tvorby autora.

Výstava s názvom Duch m(i)esta s podtitulom New York – Bratislava – Havana mapuje tvorbu umelca posledného desaťročia (cca obdobie rokov 2012 – 2022), diela, ktoré vznikli v týchto troch mestách. Vlado Ossif patrí k umelcom, čo sa dokázali presadiť vo svete: potom, ako v roku 1982 emigroval do Paríža, sa v priebehu času etabloval v širšom medzinárodnom kontexte súčasného maliarstva. Bolo to nielen vďaka talentu, ale aj jeho vytrvalej a húževnatej, možno až dobrodružnej, povahe. Ako ten povestný „tulák po hviezdach“, ktorý sa prevteľuje z jedného do iného života a prostredia, svetobežník a nomád, je doma všade, kde sa zastaví, založí si ateliér a začne tvoriť: v Paríži, v Madride, Ortaffe, New Yorku, v Bratislave a najnovšie i v Havane...

To však nie sú iba dojmy a pocity, ktoré prevádza na plátno, jeho maľby majú oveľa zložitejšiu zážitkovú a výtvarnú skladbu, pokúša sa totiž vždy dostať hlbšie pod povrch. Postihnúť – ducha (alebo dušu?) miesta – (veľko)mesta, kde práve žije, jeho nálady, rytmy každodenného života, , urbanistické a architektonické štruktúry a fragmenty. Jeho vizuálne asociácie sa menia z miesta na miesto: každé mesto mu prináša iný a nový vizuálny zážitok i jeho stvárnenie na plátne. V jeho maľbách sa tak odráža to, čím práve a ako žije, veď ako sa raz vyjadril: „obrazy sú stopy môjho života“. Ak by sme mali použiť termín histórie umenia, Vladimír Ossif sa pohybuje medzi abstraktným expresionizmom a geometrickou abstrakciou, ale nebude to presné, pretože oba prístupy sa uňho zvláštnym spôsobom prelínajú a vytvárajú v konečnom dôsledku originálny vzorec, v ktorom osobitný dôraz je položený nielen na gestický charakter maľby, ale aj na farbu a jej význam. Ossifovo maliarske gesto je mimoriadne impulzívne, energické, spontánne, veľkorysé a zároveň veľmi telesné. Akoby veľkým rozmachom a rozmerom svojich malieb chcel prekročiť všetky hranice, ktoré ho/nás stiesňujú, hľadať v živote a v maľbe, to, čo preňho a pre nás – znamená sloboda.

 

Miesto konania: Krajská galéria v Prešove, Hlavná 51
Trvanie: 18.10.2022 – 29.01.2023
Vernisáž: 18.10.2022 o 16 hod.
Kurátor: PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.