december 03, 2023

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

2. zasadnutie Mestského zastupitel'stva mesta Prešov sa uskutoční v pondelok 28.11.2022 pondelok so začiatkom o 10:00 hod.

Poslanci budú rokovať v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24. Priamy prenos si môžete pozrieť online.

 

Návrh programu:

1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov.
2. Zloženie sľubu poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
3. Informácia primátora mesta Prešov o ustanovení do funkcie zástupcu primátora mesta Prešov.
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. .../2022 o určení názvu novej ulice v meste Prešov.
5. Návrh na zriadenie Mestskej rady v Prešove a voľba jej členov.
6. Návrh na zriadenie Komisií Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a vymedzenie ich úloh.
7. Návrh na zriadenie výborov v mestských častiach mesta Prešov a ich zloženie na funkčné obdobie rokov 2022-2026.
8.. Návrh na poverenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2022-2026, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov.
9. Návrh na poverenie poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Prešov za sobášiacich pri uzavretí manželstva pred Matričným úradom mesta Prešov na funkčné obdobie rokov 2022-2026.
10. Návrh na určenie poslanca Mestského zastupiteľstva mesta Prešov povereného podpisovaním Kroniky mesta Prešov za roky 2022-2026.
11. Návrh na zmenu zástupcov mesta Prešov v dozornej rade obchodnej spoločnosti PREŠOV REAL, s.r.o.
12. Návrh na zmenu zástupcu mesta Prešov v predstavenstve obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
13. Návrh na určenie platu primátora mesta Prešov.
14. Prerokovanie petície za zavedenie participatívneho rozpočtu v meste Prešov od roku 2023.
15. Rôzne.
16. Interpelácie.
17. 16.00 až 16.30 hod. – Vystúpenia obyvateľov mesta; po tomto bode nasleduje Všeobecná diskusia.
18. Záver.

Prešov má dvoch viceprimátorov. 1. viceprimátor Richard Drutarovský viedol už 2. zasadnutie MsZ počas neprítomnosti primátora Františka Oľhu.

Naposledy zmenené utorok, 20 december 2022 18:53