november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Priamy prenos prostredníctvom videokonferencie

Pokračovanie 32. zasadnutia Mestského zastupitel'stva mesta Prešov, sa uskutoční dňa 4. februára 2022 (piatok) so začiatkom o 12:00 hod. prostredníctvom videokonferencie. Priamy prenos môžete sledovať na tejto stránke.

V návrhu programu zverejnenom na stránke mesta sa nachádza:

 

12. Návrh na schválenie majetkových prevodov ako prípadov hodných osobitného zreteľa.
12.01. Návrh na schválenie MP – predaj – Ul. Zimná.
12.02. Návrh na schválenie MP – dlhodobý prenájom pozemku – Borkút.
12.03. Návrh na schválenie MP – dlhodobý prenájom pozemku – Ul. Prostejovská (1.FC TATRAN).

13. Návrhy na podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

14. Rôzne.

15. Interpelácie.

17. Záver.