november 26, 2022

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Základná škola Važecká má aj nové okná

Žiaci ZŠ Važeckej sa tešia z nových okien a obnovených priestorov

Základná škola Važecká v Prešove má nové okná, učebňu logopédie i geografie. Pribudlo aj drevené pódium a relaxačné prvky pre najmladšie deti. Na ZŠ Važeckej bolo vymenených 64 okien a 55 profilových systémov z dotácie mesta Prešov vo výške 70 000 eur vrátane DPH.

Škola svojpomocne zriadila aj novú učebňu logopédie a odbornú učebňu geografie pre modernejšie a kvalitnejšie vyučovanie žiakov. „Veľmi si ceníme, čo sa pre našu školu urobilo. Ďakujem všetkým, či už za poskytnuté finančné prostriedky, za prácu pri výmene okien a obnove našich školských priestorov, ale aj za akúkoľvek radu a pomoc," uviedla Jana Pruchnerovičová, riaditeľka ZŠ Važecká. ZŠ Važecká zakúpila aj školské sety (lavice a stoličky) pre piatakov a šiestakov, a relaxačné prvky pre najmenšie deti z dotácie Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ako napríklad molitanové kocky a sedacie vaky. „V odborných učebniach sme pristúpili aj k zmene tvarov školských lavíc, ktoré úzko súvisia napr. s tímovou prácou žiakov či podporujú skupinové riešenia problémov," dodala pani riaditeľka.

Deti potešilo aj nové drevené pódium s machovou stenou, ako reprezentačný prvok vo vestibule školy, ktoré bude určené napríklad aj na oddych a rôzne vystúpenia.

To však nie je všetko. Na ZŠ Važeckej sa momentálne realizuje aj projekt s podporou EÚ pod názvom "ZŠ Važecká - zriadenie špecializovaných učební", a to v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Škola sa tak čoskoro bude môcť pochváliť aj dokončenou prírodovednou učebňou fyziky a prírodovedným laboratóriom biochémie.

Zdroj: mesto Prešov

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Začína sa jesenná deratizácia Začína sa jesenná deratizácia

    Mesto Prešov v týchto dňoch začína s realizáciou pravidelnej celoplošnej deratizácie verejných priestranstiev, ktorá potrvá počas celého mesiaca október 2022.

  • Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica Zrekonštruovaná hasičská zbrojnica

    Najstarší dobrovoľný hasičský spolok v Uhorsku vznikol v roku 1835 v Arade. Ako druhý bol v roku 1847 založený spolok v Prešove. Jeho existenciu dokladá Zakladacia listina vydaná 7. júla 1847 v Prešove. V tomto období v Uhorsku vznikali dobrovoľné hasičské spolky, ktoré predstavovali ďalšiu formu organizovaného boja proti požiarom a boli predchodcami dnešných dobrovoľných a profesionálnych zborov. 

  • Vodný bar v meste Vodný bar v meste

    Na Hlavnej ulici pribudol Vodný bar, v ktorom sa môžu Prešovčania osviežiť a doplniť pitný režim počas letných horúčav.