september 18, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Hlasujte za drevený kostolík v Brežanoch

Hlasujte za záchranu dreveného kostolíka v Brežanoch

Iniciatíva Poklady Slovenska, už tradične venovaná obnove a osvete v oblasti historického dedičstva na našom území, pokračuje svojou hlavnou fázou. Ľudia si môžu vybrať jedno z deviatich, rokmi chátrajúcich diel a dať mu svoj hlas. Je medzi nimi aj drevený gréckokatolícky kostolík sv. Lukáša v Brežanoch pri Prešove. Víťaz hlasovania, ktoré prebieha na stránke www.nadaciavub.sk/poklady do 15. júna, dostane grant od Nadácie VÚB vo výške 30-tisíc eur na odborné zreštaurovanie.

Drevený chrám v Brežanoch bol postavený v r. 1727 a zasvätený je sv. Lukášovi. Táto starobylá zrubová stavba sa dosť líši od ostatných drevených chrámov východného obradu a skôr ju možno zaradiť medzi drevené kostoly gotizujúceho charakteru. Chrám tvoria dve konštrukčne odlišné časti - dva pravouhlé zruby svätyne a lode, ku ktorým je pristavaná stĺpiková veža, dnes nesúca dva zvony. Interiéru dominuje štvorradový, už zreštaurovaný ikonostas z roku 1733 z dielne haličsko-karpatského okruhu. Zásadným problémom prežitia drevenej stavby je dnes veľmi zlý stav drevenej hmoty spodných častí zrubových stien a stĺpikovej konštrukcie veže. Bezpodmienečne je nevyhnutná urýchlená výmena odhnitých a poškodených zrubových trámov a častí zrubu, oprava rozpadávajúcej sa podmurovky, podláh a sanačné ošetrenie drevnej hmoty.

Dielo vybrala nezávislá komisia odborníkov
O tom, ktoré pamiatky majú šancu uchádzať sa o grant, rozhodla aj tento rok komisia odborníkov z oblasti obnovy a reštaurovania. Vybrala ich spomedzi takmer 270 získaných nominácií, ktoré mohol v prvej fáze predložiť ktokoľvek, komu nie je osud starobylých diel ľahostajný. Súťaž Poklady Slovenska sa dlhodobo zameriava na obnovu drobných stavieb, ucelených častí ich výzdoby, vzácnych obrazov, sôch či iných umeleckých diel. Experti zrealizovali analýzu súčasného stavu všetkých nominácií, posúdili ich významnosť a historický kontext a pri odporúčaní finalistov prihliadali aj na odhadované nároky na nevyhnutné reštaurátorské práce.

Všetkých deväť pamiatok, ktoré sa dostali do verejného hlasovania
Grantový príspevok na obnovu či reštaurovanie vo výške 30-tisíc eur získa na základe výsledkov hlasovania jedno z týchto finálových diel:

• olejomaľba Cyril a Metod od talianskeho majstra Jeremiasa Bassiho zo začiatku 20. stor., umiestnená v Historickom múzeu SNM na Bratislavskom hrade
• obraz Svadba cisára Františka I. z obdobia romantizmu v kláštore v Jasove (okres Košice)
• pravoslávny ikonostas v chráme Uvedenia Bohorodičky v Komárne
• exteriérové fresky medailónov v barokovej Kaplnke Svätej studne v Marianke (okres Malacky)
• interiérové neskorogotické fresky v kostole sv. Petra z Alkantary v Okoličnom (okres Liptovský Mikuláš)
• baroková kazateľnica z rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
• gotické fresky zobrazujúce Ukrižovanie v románskej kaplnke hradu Uhrovec (okres Bánovce nad Bebravou)
• drevený neskorobarokový reliéfny oltár sv. Jána Nepomuckého v kaplnke v Banskej Belej (okres Banská Štiavnica)
• gréckokatolícky drevený kostolk sv. Lukáša z 18. stor. v obci Brežany (okres Prešov)

Jediná verejná hlasovacia súťaž venovaná záchrane kultúrnych pamiatok na Slovensku funguje už 12 rokov. „Vnímame ako svoje poslanie stáť si aj v tejto dobe za jedným z dlhoročných pilierov našej nadačnej činnosti a tým je angažovanie sa za záchranu historického dedičstva. Sme radi, že tak ako my, majú záujem vidieť čoraz viac obnovených a zreštaurovaných pamiatok aj ľudia po celom Slovensku. Dôkazom je aj minulý ročník našich Pokladov Slovenska, kedy sa do rozhodovania o pridelenie nášho grantu zapojilo takmer 60-tisíc Slovákov a Sloveniek,“ hovorí predseda správnej rady Nadácie VÚB Alexander Resch. Nové kolo hlasovanie prebieha od dnes o 15. júna prostredníctvom stránky www.nadaciavub.sk/poklady, kde nájdu záujemcovia aj bližší popis histórie a súčasného stavu jednotlivých diel.

Podarilo sa zachrániť doteraz
Nadácia VÚB pomohla v rámci tejto myšlienky obnoviť napríklad vitráže v Spišskej Kapitule, dielo Majstra Pavla z Levoče, Leopoldovu bránu v Komárne, renesančnú zvonicu v podtatranskej obci Vrbov, barokový organ v Španej Doline či historicky významný objekt Bajčiovskej veže v Oravskej Porube. V roku 2020 si víťazstvo vybojovali priaznivci obnovy vzácnych fresiek z prelomu období gotiky a renesancie v stredovekom kostole sv. Žofie v obci Dúbravica pri Banskej Bystrici.

Zdroj: ts

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo