júl 28, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Symbolicky na Medzinárodný deň detí

Symbolicky na Medzinárodný deň detí autor: Marcel Mravec

Pedagogická fakulta spolupracuje s Montessori materskou školou

Pedagogická fakulta (PF) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove, Súkromná materská škola Montessori cesta a Montessori cesta o. z. sa rozhodli potvrdiť vzájomnú spoluprácu, ktorú spečatili podpisom memoranda.


Symbolicky, v Medzinárodný deň detí podpísali Memorandom o spolupráci dekanka Pedagogickej fakulty PU Iveta Scholtzová, Marta Fudalyová, poverená riaditeľka Súkromnej materskej školy Montessori cesta a predsedníčka občianskeho združenia Montessori cesta o. z. Mária Hamráčková. Dohodli sa na vzájomnej súčinnosti pri navrhovaní a realizovaní spoločných aktivít zameraných na Montessori pedagogiku v predškolskej, primárnej a špeciálnej edukácii zapojením zamestnávateľov a partnerov z praxe do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania, ako aj organizácii aktivít v zmysle podpory alternatívneho vzdelávania v regionálnom kontexte. „Podpísaním Memoranda o spolupráci rozširujeme nové príležitosti pre budúcich pedagógov v materských školách. Zároveň naša spolupráca priblíži študentom príklady dobrej praxe v oblasti alternatívneho vzdelávania detí predškolského veku a prispeje k ďalšej spolupráci s vonkajším prostredím a aktérmi na trhu práce, na ktorú dlhodobo naša fakulta kladie veľký dôraz,“ uviedla pri podpise memoranda Iveta Scholtzová, dekanka PF PU. Spoluprácu s Pedagogickou fakultou vníma Marta Fudalyová, poverená riaditeľka Súkromnej materskej školy Montessori cesta ako významný krok v snahe o vybudovanie akreditovanej Montessori základnej školy v Prešove. „Našim cieľom je sprostredkovať zážitok a praktickú skúsenosť s Montessori pedagogikou študentom, ktorých táto forma vzdelávania osloví a pomôcť im tak zužitkovať získané vedomosti a zručnosti v ich pedagogickej praxi,“ doplnila Fudalyová.

Zmluvné strany budú v rámci napĺňania memoranda vytvárať príležitostí na zvyšovanie pripravenosti študentov Pedagogickej fakulty v oblasti implementácie prvkov Montessori pedagogiky participáciou na výučbe výberových predmetov v danej oblasti, konzultovaním záverečných prác, ako aj realizáciou stáží študentov v zmysle učenia sa v súvislostiach a v praxi v materskej škole Montessori cesta.

Nemenej dôležitá bude aj kooperácia v organizácii odborných seminárov a konferencií týkajúcej sa Montessori pedagogiky v predškolskej, primárnej a špeciálnej edukácii pre študentov a absolventov fakulty, ako aj pedagogických a odborných zamestnancov materských škôl, základných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, špeciálnych výchovných zariadení a ďalších škôl a zariadení.

Prienik spolupráce chcú taktiež hľadať v odborno-metodickej, konzultačnej a publikačnej činnosti v rámci Montessori edukácie detí a žiakov, ale tiež pri analýze či pripomienkovaní študijných programov s dôrazom na zabezpečenie výstupov vzdelávania študentov fakulty v súlade s potrebami študentov, zamestnávateľov a praxe v oblasti alternatívneho vzdelávania.

Anna Polačková

Súvisiace položky (podľa značky)

  • Profesor získal mimoriadnu cenu Krištáľového krídla Profesor získal mimoriadnu cenu Krištáľového krídla

    Profesor Karol Horák, ktorý je dlhé roky neodmysliteľne spätý s Prešovskou univerzitou v Prešove (PU), sa stal laureátom mimoriadnej ceny 24. ročníka Krištáľového krídla za rok 2020.

  • PU ocenila prácu pedagógov PU ocenila prácu pedagógov

    V Didaktickom parku Prešovskej univerzity v Prešove (PU) sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie akademickej obce, na ktorom sa udeľovali medaily pri príležitosti Dňa učiteľov. Prítomní si minútou ticha uctili aj obete pandémie z radov zamestnancov univerzity.

  • Odišiel Prokip Kolisnyk Odišiel Prokip Kolisnyk

    Akademický maliar a dlhoročný pedagóg Prešovskej univerzity

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo