jún 12, 2021

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Foto: ilustračné Foto: ilustračné Autor: Radomír Kreheľ

Vyrieši novela zákona o tepelnej energetike slobodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v energetike?

Vykurovanie bytových domov, bytov a nebytových priestorov centralizovaným zdrojom tepla (CZT) nemusí byť pre každého výhodou, ale v prípade záujmu vlastníkov v dotknutom dome o iné možnosti narážajú na legislatívne bariéry až nemožnosti a svoj boj s dodávateľmi tepla prehrávajú. Aktuálne je v Národnej rade Slovenskej republiky predložená novela, ktorá rieši tento problém len čiastočne. V programovom vyhlásení vlády na roky 2020 – 2024 sa v časti „Energetika“ o. i. uvádza „Zameriame sa na riešenia, ktoré povedú k transparentným a férovým trhovým pravidlám a cenám energií. Zvýšením transparentnosti a zapojením verejnosti do tvorby trhových pravidiel a cenotvorby docieli vláda SR vyššiu mieru spoločenskej zodpovednosti podnikov a zlepšenie konkurencie na trhoch s energiami.“.

Skupina poslancov predkladajúca novelu zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike (ďalej ako „zákon o tepelnejenergetike“) navrhuje do zákona zaradiť potrebné definície pojmov “zariadenie na rozvod tepla” a “odberné tepelné zariadenie” ako aj nové zadefinovanie pojmov “sústava tepelných zariadení” a “tepelná prípojka”. Z doterajšej definície sústavy tepelných zariadení tak budú konečne odstránené zariadenia na spotrebu tepla, ktorých doterajšie zaradenie do sústavy bolo dávno viac ako otázne… Poslanci navrhujú aj zaradenie definície pojmu “odovzdávacia stanica tepla” medzi ostatné definície, teda do druhého paragrafu. Vysoko je potrebné kvitovať okresanie možností doterajšieho dodávateľa tepla, ktorý po novom už nebude dotknutým orgánom, ktorého stanovisko je záväzné pri výstavbe sústavy tepelných zariadení na vymedzenom území držiteľa povolenia na rozvod tepla, ktorý zabezpečuje CZT. Dodávateľ bude už len v postavení účastníka konania, čo je v najvyššom záujme konečných spotrebiteľov rozhodnutých riešiť finančne zbytočne náročnú dodávku tepla z CZT výstavbou zariadenia na výrobu tepla alebo zariadenia na rozvod tepla. Prax potvrdila, že niektorí dodávatelia tepla využívajú doteraz platné ustanovenia na ochranu svojich súkromných a nie verejných záujmov.

Navrhovaná úprava umožní doterajšiemu dodávateľovi tepla vyjadrovať sa najmä k ochranným pásmam zriadených na ochranu sústavy tepelných zariadení. Popri kladoch návrhu je potrebné vnímať i jeho nedostatky. Najväčším je absencia dlhoočakávanej úpravy § 20 zákona o tepelnej energetike, ktorý sa dá považovať za základ teplárenského nevoľníctva na Slovensku. Podľa ods. 1 totiž môže odberateľ skončiť odber tepla na základe zákona alebo dohodou, pričom dohoda s doterajším dodávateľom je prakticky vylúčená a naplnenie zákonných podmienok ukončenia zmluvného vzťahu je skôr za hranicou nemožného. Terajšia úprava akoby bola vytvorená na objednávku záujmovej skupiny dodávateľov tepla a vôbec nezohľadňuje oprávnené záujmy konečných spotrebiteľov, teda vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

"Negatívne vnímame i zavedenie doplnenia § 24 v ods. 3 v znení: “Ak sa dodávateľ a odberateľ nedohodnú inak, vlastníkom tepelnej prípojky a odovzdávacej stanice tepla v objekte spotreby tepla je ten, kto uhradil náklady na ich zriadenie.” V zmysle § 2 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je tepelná prípojka spoločným zariadením bytového domu, z čoho priamo vyplýva, že jej vlastníkmi sú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov. Navrhovaná zmena akoby mala zaviezť možnosť vyvlastnenia tepelnej prípojky, čo z morálneho ale i právneho hľadiska nemôže vôbec prichádzať do úvahy..." uvádza JUDr. Mgr. Marek Perdík, predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov.

Viac na: www.lepsiasprava.sk V prípade akýchkoľvek otázok tel. číslo 0918 628 240 alebo e-mail na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Zdroj: ts

Súvisiace položky (podľa značky)

Reklama

Spravodajstvo - video archív

Spravodajstvo

Spravodajstvo

správy z mesta Prešov a okolia


Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo

Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo
Spravodajstvo